ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

蜜桃

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蜜桃-, *蜜桃*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蜜桃[mì táo, ㄇㄧˋ ㄊㄠˊ, ] honey peach; juicy peach, #46,546 [Add to Longdo]
蜜桃[shuǐ mì táo, ㄕㄨㄟˇ ㄇㄧˋ ㄊㄠˊ, ] honey peach; juicy peach, #25,172 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We want some peach cobbler here and...[CN] 谁要吃蜜桃馅饼 味道还不错 Freddy's Dead: The Final Nightmare (1991)
Could've been a peach.[CN] 也可能是蜜桃 The One with George Stephanopoulos (1994)
All right, the girl teaches dance in Wicker Park for the city.[CN] 和被射杀的苏联人 还有一个女孩叫水蜜桃 Red Heat (1988)
"One blanket the color of peaches, woven at home by my dear sister."[CN] "一块蜜桃色的毯子,是我家里的妹妹织的." America America (1963)
I can't let it go while there's a breath left in my body.[CN] 其一是乔治亚州蜜桃 没有这样的,俄亥俄州 Gone with the Wind (1939)
- Bacon crisp, peach cobbler.[CN] -脆培根 蜜桃酥皮饼 That Thing You Do! (1996)
Just get us five chicken dinners.[CN] 顺便买些甜点 水蜜桃冰淇淋什么的 Bonnie and Clyde (1967)
Try the peach cobbler.[CN] 试试蜜桃酥皮饼 That Thing You Do! (1996)
Yes, do you think I could see some... peaches in brandy, please?[CN] 你可以在我的白兰地里面 加一些蜜桃吗? Darling (1965)
Wait. Espera, mi amor, my darling, my little peach pie.[CN] 等等,亲爱的 我的达令,我的小蜜桃 Pheromone, My Lovely (1993)
Come on now, you sure you ain't got no peach pies?[CN] 你确定你没有水蜜桃派 滚出去 Bonnie and Clyde (1967)
And some peach cobbler. Now that'll hold you.[CN] 还有蜜桃酥皮饼 我替你看行李 That Thing You Do! (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top