ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

纵欲

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -纵欲-, *纵欲*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纵欲[zòng yù, ㄗㄨㄥˋ ㄩˋ, / ] to indulge in debauchery, #46,422 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If her horny feet protrude, they come to show how cold she is... and dumb.[CN] 如果她结茧的双脚突出(暗喻耽乐纵欲) 它们展现的是她的冰冷 和愚蠢 (这是史蒂文斯的著名诗歌) Pathology (2008)
My friends are not sex-crazed teenagers.[CN] 我的朋友是不是纵欲过度的青少年。 The 41-Year-Old Virgin Who Knocked Up Sarah Marshall and Felt Superbad About It (2010)
Looks like somebody had themselves a good time last night.[CN] 有人昨晚纵欲过度哦 Runaway Jury (2003)
All men are brought low by lechery.[CN] 纵欲使所有男人变虚弱 Goltzius and the Pelican Company (2012)
Then again, only caring about feeling good, indulging in sensual pleasures all day and all night,[CN] 但是 「只要心情好就行」这样想着 从早晨到晚上纵欲一整天 Kamikaze Girls (2004)
It's because you party too much.[CN] 是你自己太花心,纵欲过度 Love for All Seasons (2003)
That's not a relationship. It's an orgy.[CN] 那不是恋爱关系 而是纵欲 Betrayal (2009)
I just got out of a long relationship, and I don't want to go from just having sex to just having sex to just having sex.[CN] 我才结束一段爱情长跑 我不想一次一次又一次的 纵欲而已 Greenberg (2010)
What are you? Some kind of insatiable sex maniac?[CN] 你是什么 纵欲性狂人吗? Kaboom (2010)
These Down With Love girls may be used to having sex the way a man does, but I'm not.[CN] 这些的女人 可能会象男人那样纵欲,不过我不会 Down with Love (2003)
This might be the last opportunity to rouse naked strangers from making love on your mattress.[CN] 可这或者是你的最后机会 与陌生人在自己床上纵欲狂欢了 Remains of the J (2009)
All the Pilgrims did was ruin the American Indian orgy of freedom.[CN] 竟然下定论说,人们应以性为耻 这帮人只做了一件事 将土著们自由纵欲的美德彻底扼杀 Southland Tales (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top