ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

破裂

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -破裂-, *破裂*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
破裂[pò liè, ㄆㄛˋ ㄌㄧㄝˋ, ] burst; fracture, #7,541 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
破裂[はれつ, haretsu] (n,vs) explosion; rupture; break off; (P) [Add to Longdo]
破裂[はれつおん, haretsuon] (n) {ling} plosive sound [Add to Longdo]
破裂[はれつばん, haretsuban] (n) rupture disk [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The frog inflated himself more and more, until finally he burst.カエルはどんどん腹をふくらませとうとう破裂してしまった。
Fred has very little patience, and it doesn't take much to make him fly off the handle.フレッドには忍耐心というものがまるでないから、彼のカンシャク玉を破裂させるのはわけもない。
My brain gets blown away hearing words of lies.もう言葉で頭が破裂しそう。
Something went off with a loud noise.何かが大きな音をたてて破裂した。
My heart is pounding so hard it feels like it's going to explode.心臓が、どきどきして破裂しそう!
The water pipes froze and then burst.水道管が凍って破裂した。
The water pipe burst.水道管が破裂した。
The water mains burst due to the earthquake.地震のため水道の本管が破裂した。
His head was bursting with new idea.彼の頭は新しい考えで破裂しそうだった。
They blocked the flow of water from the burst pipe.彼らは破裂したパイプから流れた水を止めた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gently. It will break like glass.[CN] 輕一點 很容易破裂 The Fearless Vampire Killers (1967)
We blew a tire.[JA] タイヤが破裂した The Syrian Bride (2004)
"Deal with Manchester definitely off." Is that something terrible?[CN] "和曼徹斯特的生意完全破裂了." 很糟糕嗎? Grand Hotel (1932)
The heat must have caused a blowout. - Are you okay?[JA] - 心臓が破裂するかと思ったわ The Hills Have Eyes (2006)
Brave Gonta suffered compound fractures and ruptured organs.[JA] 勇敢Gontaは、化合物を被っ 骨折や破裂の器官。 Pom Poko (1994)
"Died as a result of the fracture of the hyoid bone,[CN] "死于舌骨破裂 The Devil Strikes at Night (1957)
- Cardiac arrest? Hopefully, you'll get what you need before his heart explodes.[JA] 心臓の破裂前に 聴き出せよ Code Name: The Cleaner (2007)
- No.[JA] カプセルの同時破裂を起こした Power Hungry (2008)
Oxygen in your body will expand rapidly, rupturing your lungs.[JA] 体内の空気が急速に膨張して 肺胞が破裂する Umizaru (2004)
That's when the killer kicked him...[JA] 犯人に蹴られて - 内臓破裂 Se7en (1995)
"definitely off." Preysing![CN] "完全破裂了." 普萊辛格! Grand Hotel (1932)
You don't realize what you are.[JA] エミリーの放射性カプセルが なぜ同時に破裂したか Power Hungry (2008)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
破裂[はれつ, haretsu] -bersten, -platzen, explodieren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top