ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

狂奔

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -狂奔-, *狂奔*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂奔[kuáng bēn, ㄎㄨㄤˊ ㄅㄣ, ] run crazily, #15,416 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
狂奔[きょうほん, kyouhon] (n,vs) rushing around; running wild; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sir Hung, he is rustling just across the way.[CN] 亨爵士,他就在对面狂奔 Knights of Badassdom (2013)
Well, I think we have to consider the possibility that she's on the run.[CN] 她可以狂奔。 刺痛了吗? Standing Up (2013)
The little brother started running, never looking back, and that's what saved him.[CN] 于是弟弟就开始一路狂奔 头也不回 因此捡回一条命 L'arte della felicità (2013)
[HORSE NEIGHS][CN] 1775年4月18日 波士顿 Paul Revere的午夜狂奔 The Midnight Ride (2013)
Meanwhile, these fanatical insurgents... trying to erase 5,000 years of history... unwillingly cover your tracks.[JA] ...発見されていない何かを盗み 闇市でそれを売るために その間に この狂奔する反乱者たちは 5千年の歴史を 消してしまうんだ The Mummy (2017)
No, let's escape. Your horse can outrun it.[CN] 不,我們策馬狂奔 The Legend of Hercules (2014)
And they were chasing me, and I was just running.[CN] 他们在追赶我 我在狂奔 Devil's Pass (2013)
Paul Revere, Midnight Ride.[CN] - Paul Revere 午夜狂奔 The Midnight Ride (2013)
If Maren were here you'd been packing your bags right now.[CN] 假如 Maren 还在的话... 你早就狂奔去打包了! Ragnarok (2013)
The Midnight Ride. That's right.[CN] 很多人将其称为 Paul Revere的午夜狂奔 The Midnight Ride (2013)
You were on the run.[JA] 君は狂奔している Big Man in Tehran (2013)
Now while Revere was, well, revered for his many talents he's most famous for what historical event?[CN] 众多才能广受尊崇 但他最著名的历史事件是? - 午夜狂奔 The Midnight Ride (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
狂奔[きょうほん, kyouhon] herumrennen, versessen_sein (auf) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top