ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

涉猎

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -涉猎-, *涉猎*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
涉猎[shè liè, ㄕㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] to skim (through a book); to read cursorily; to dip into, #37,718 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I dabble? Listen to me.[CN] (我涉猎 Annie Hall (1977)
He's so diversified, he doesn't even know what he owns.[CN] 他涉猎如此广泛 甚至都不知道自己拥有些什么 He's so diversified, he doesn't even know what he owns. Jurassic World (2015)
What was your name again?[CN] 在我那不合逻辑的涉猎里 物理是我的下一个有逻辑的学科 Einstein: Chapter Three (2017)
Rare paintings.[CN] 当他涉猎科技后 有一样东西 And while he does dabble in tech, there is one thing 他无法抗拒... Fundamentals of Naked Portraiture (2016)
You are an artist with a wide palate.[CN] 你是一个涉猎甚广的艺术家 Yayoi Kusama: I Love Me (2008)
Uh, nobody, you know.[CN] you know. myself. 不过恐怖情色片我也有所涉猎 but I also dabbled in horror -erotica. 6 A.M. (2014)
- Somebody having a little dabble?[CN] - 有人小小涉猎? The Witches (1966)
♪ I live it full, I live it wide ♪[CN] 喵喵 # 活得充实 涉猎广泛 # # I live it full, I live it wide # Down Will Come (2015)
He's dabbled.[CN] 他涉猎 The Brittany Murphy Story (2014)
What a jerk. Yeah, I sort of dabble around, you know.[CN] 听我讲的,真傻) 是的,我涉猎了一些 Annie Hall (1977)
She said you have many interests[CN] 她说你涉猎广泛 Sandra (1965)
And I asked him to throw together maybe a couple of logos for us.[CN] 奇云有涉猎网页设计 Ghostbusters (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top