ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

海外進出

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -海外進出-, *海外進出*
Japanese-English: EDICT Dictionary
海外進出[かいがいしんしゅつ, kaigaishinshutsu] (n) advance (e.g. of Japanese exports) into overseas markets [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Strong industries have developed in shipping and computers.[JA] 強い産業は 海外進出とコンピュータで... Invictus (2009)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

海外 (hǎi wài)進出 ()

 


  

 
海外
  • (かいがい) ต่างประเทศ [LongdoJP]
  • (かいがい) (n,adj-no) foreign; abroad; overseas; (P) [EDICT]
  • (hǎi wài, ㄏㄞˇ ㄨㄞˋ) overseas; abroad [CE-DICT-Simplified]
  • (hǎi wài, ㄏㄞˇ ㄨㄞˋ) overseas; abroad [CE-DICT-Traditional]
進出
  • (しんしゅつ) (n,vs) advance (into a new market or stage of progress); launching (a new career or venture); expanding (into a new market); stepping forward; emerging; (P) [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top