ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -浚-, *浚*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[浚, jùn, ㄐㄩㄣˋ] to dredge
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  夋 (qūn ㄑㄩㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 3,753

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, ] deepen; enlighten; profound, #17,480 [Add to Longdo]
[shū jùn, ㄕㄨ ㄐㄩㄣˋ, ] to dredge, #37,582 [Add to Longdo]
[Jùn xiàn, ㄐㄩㄣˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Jun county in Henan, #95,782 [Add to Longdo]
[wā jùn, ㄨㄚ ㄐㄩㄣˋ, ] to dredge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
う(P);渫う[さらう, sarau] (v5u,vt) to sweep away; to wash away; to dredge; (P) [Add to Longdo]
[しゅんせつ, shunsetsu] (n,vs) dredging [Add to Longdo]
渫機[しゅんせつき, shunsetsuki] (n) dredger [Add to Longdo]
渫作業[しゅんせつさぎょう, shunsetsusagyou] (n) dredging operations [Add to Longdo]
渫船[しゅんせつせん, shunsetsusen] (n) dredger [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nosuspects have yet been named.[CN] 目前还有有具体嫌疑人 Buddy Hutchins (2015)
And sweep Galactica for any kind of radiological devices. Right.[JA] それと、ギャラクティカ内の あらゆる放射性装置を Flesh and Bone (2004)
"To live free of this heart,[CN] ぇ糶笵 稱璶耚叉硂聋み纽 Second Chance (2012)
I didn't see the point in dredging up an embarrassing chapter of my own history over what I assumed was nothing.[CN] 我没有看到这一点 在疏了一个尴尬 我自己的历史篇章 以上就是我认为 是什么。 Kept Woman (2015)
Authorities believe he died on impact, but crews are still dredging the reservoir to find his body.[CN] 当局相信他死了冲击, 但工作人员仍 疏水库 找到他的尸体。 Repeaters (2010)
This is even more powerful than thinking out of the box.[CN] 硂妓稱 ぃ穦 The Billionaire (2011)
Uh... "To live free of this heart, one must find one's own;[CN] ... "稱璶耚叉硂聋み纽 碞ゲ斗碝 Second Chance (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top