ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

法輪功

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -法輪功-, *法輪功*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
法轮功[Fǎ lún gōng, ㄈㄚˇ ㄌㄨㄣˊ ㄍㄨㄥ, / ] Falun gong (Chinese spiritual practice), #18,367 [Add to Longdo]
法轮功组织[Fǎ lún gōng zǔ zhī, ㄈㄚˇ ㄌㄨㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] the Falung Gong organization [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
法輪功[ほうりんこう;ファルンゴン, hourinkou ; farungon] (n) Falun Gong; Falun Dafa [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did a little Falun Gong in Bang Chow.[CN] 在阪州練過點法輪功 Club Dread (2004)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

法輪功 (Fǎ lún gōng)

 


  

 
法輪功
  • (ほうりんこう;ファルンゴン) (n) Falun Gong; Falun Dafa [EDICT]
  • (Fǎ lún gōng, ㄈㄚˇ ㄌㄨㄣˊ ㄍㄨㄥ) Falun gong (Chinese spiritual practice) [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top