ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

歯科医院

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -歯科医院-, *歯科医院*
Japanese-English: EDICT Dictionary
歯科医院[しかいいん, shikaiin] (n) dental clinic; dental surgery [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A lot of bigwigs go to that dentist.[JA] (黛) あの歯科医院は有名人御用達の歯医者だそうだ Hero (2007)
- He's at the dentist all morning.[JA] 歯科医院 Smell the Weakness (2017)
But when we questioned him... he insisted he'd been at the dentist's that night in Akasaka.[JA] だが 我々の事情聴取に対し花岡は その夜は 赤坂の歯科医院で治療を受けていたと否定した Hero (2007)
Look, if this is about the amount of nitrous oxide I gave you...[JA] 歯科医院でのことでしたら 謝ります The Whole Ten Yards (2004)
A part-time security guard confirms he saw Hanaoka... in the building.[JA] 歯科医院が入ってるビルの警備員が花岡を見たと証言してるんだ その警備員が・・・ 梅林圭介 Hero (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top