ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -款-, *款*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[款, kuǎn, ㄎㄨㄢˇ] funds, payment; item, article
Radical: Decomposition: 士 (shì ㄕˋ)  示 (shì ㄕˋ)  欠 (qiàn ㄑㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] owe,  Rank: 807

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuǎn, ㄎㄨㄢˇ, ] section; paragraph; funds, #339 [Add to Longdo]
[dài kuǎn, ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] a loan; to provide a loan (e.g. bank), #1,078 [Add to Longdo]
[cún kuǎn, ㄘㄨㄣˊ ㄎㄨㄢˇ, ] to save money in a bank; bank deposit, #3,268 [Add to Longdo]
[fá kuǎn, ㄈㄚˊ ㄎㄨㄢˇ, / ] (impose a) fine; penalty; fine (monetary), #4,326 [Add to Longdo]
[tiáo kuǎn, ㄊㄧㄠˊ ㄎㄨㄢˇ, / ] clause (of contract or law), #5,029 [Add to Longdo]
[juān kuǎn, ㄐㄩㄢ ㄎㄨㄢˇ, ] to donate money; to contribute funds, #5,475 [Add to Longdo]
[jiè kuǎn, ㄐㄧㄝˋ ㄎㄨㄢˇ, ] loan, #6,426 [Add to Longdo]
[kuǎn shì, ㄎㄨㄢˇ ㄕˋ, ] style, #6,507 [Add to Longdo]
[gōng kuǎn, ㄍㄨㄥ ㄎㄨㄢˇ, ] public money, #9,005 [Add to Longdo]
[fù kuǎn, ㄈㄨˋ ㄎㄨㄢˇ, ] pay; payment, #9,206 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
を通ずる[かんをつうずる, kanwotsuuzuru] (exp,vz) to communicate secretly; to form a close friendship [Add to Longdo]
[かんたい, kantai] (n,vs) warm welcome; hospitality [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The IMF ruled out any new loans to that country.国際通貨基金は同国に対する新たな借も認めませんでした。
Japan's ODA largely consists of concessionary yen credit repayable in 30 years, carrying an interest rate of 2% or so.日本のODAは返済期間30年、利率2%前後という条件の緩い円借が大部分を占める。
When the articles of incorporation are complete it is essential to go to the notary public's office to undertake certification of the articles drawn up.が完成したら公証役場に行って、作成した定の認証を受ける必要があります。
The articles of incorporation have finally been completed for our Digital Groove Club.ついに我がデジタルグルーヴクラブの定が完成しました。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fine.[CN] 罚 Hercules Reborn (2014)
It's fine.[CN] 它的罚 The Truth About Emanuel (2013)
About 26 yo...[CN] 光是手头上的存... 谁啊你的相亲对象 Episode #1.5 (2004)
You ain't never been on time with the rent yet.[CN] 再不去就要被罚 Cavalcade (1933)
Before I get through, I'm laying before you here... the last general statement of the concern.[CN] 在我結束之前, 我們先看一下... 最後一項條. Grand Hotel (1932)
- Yes, an embezzler.[CN] - 是的, 盜用公. Grand Hotel (1932)
Listen, she told me you can get me a line of credit.[JA] 借できると 彼女が言った American Hustle (2013)
A number of countries have come forth and offered loans, most recently Turkey.[JA] 多くの国が借を申し出ました 最近ではトルコです 13 Hours (2016)
You are probably an embezzler.[CN] 你很有可能盜用公. Grand Hotel (1932)
Fine.[CN] 罚 Loaded (2015)
These corporations he had formed within the last year.[JA] の基本定 が見つかった Maybe Tomorrow (2015)
- An embezzler![CN] - 盜用公! Grand Hotel (1932)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かん, kan] ARTIKEL, ABSCHNITT, GUTER WILLE, FREUNDSCHAFT [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top