ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

撤去

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -撤去-, *撤去*
Japanese-English: EDICT Dictionary
撤去[てっきょ, tekkyo] (n,vs) (1) withdrawal; revocation; repeal; (2) demolition; removal; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The posters were immediately removed from the wall.ポスターは即刻壁から撤去された。
He proposed that bicycles be taken away.彼は自転車を撤去することを提案した。
Clear the sidewalk of the bicycles.歩道から自転車を撤去してくれ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The removal's $700... No, it's $1,200, not $700.[JA] 撤去には700ドルかかるのよ 13 Hours (2016)
- Cease and desist?[JA] 全部撤去 Storks (2016)
- It will be![JA] あのボロ小屋は撤去します Serial (Bad) Weddings (2014)
I haven't seen these since Robert had them removed from the throne room.[JA] ロバートが撤去を命じてから見てないわ Stormborn (2017)
And if cussin' me out will make you feel any better or if you want my job,[CN] 如果把我赶出去会让你好受一点的话 或者你想撤去我的职位 The Killer Inside Me (2010)
Why did you have Harris taken off the assignment?[CN] 你为什么撤去Harris的任务? - 我没有 Tuhon (2014)
First we sign, then I remove-a da troops.[CN] 首先我们签署协议, 然后我撤去军队 The Great Dictator (1940)
First Napaloni must remove his troops.[CN] 但是Napaloni 一定要先撤去他的军队. The Great Dictator (1940)
This is not to code. - What? - This all has to come down.[JA] 建築法違反です 全部撤去 Storks (2016)
Engineers are working around the clock trying to remove it.[JA] エンジニアは、撤去のため、 昼夜、働いていました。 Stronger Together (2015)
Baggage left unattended will be removed and may be destroyed.[JA] 「放置されたものは 撤去の上、処分されます」 Survivor (2015)
He voted to take away the city's[JA] 都市からの撤去を 票決しました Unbound (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
撤去[てっきょ, tekkyo] zurueckziehen, raeumen, abbrechen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top