ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

拱门

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -拱门-, *拱门*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拱门[gǒng mén, ㄍㄨㄥˇ ㄇㄣˊ, / ] arched door, #50,026 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Lofty terraces, open courtyards, domes, arches... and canopied balconies abound with opulent comfort.[CN] 宽阔回廊、开放庭院 圆顶、拱门以及遮日阳台 令人心悦神怡 The Best Exotic Marigold Hotel (2011)
But if you really wanna see a beautiful arch, you must go to Italy.[CN] 但是,如果你真的要看 一个美丽的拱门,你必须去意大利。 Girl on a Bicycle (2013)
There's your three-pronged arch, Harold.[CN] 哈罗德,这就是你的三叉拱门 Nautilus (2014)
It's in a red Alfa Romeo in the underground car park in Marble Arch.[CN] 这是在一个红色阿尔法罗密欧在地下 大理石拱门的停车场。 Trance (2013)
And the rosebush topiaries, they're flawless.[CN] 山姆, 我超爱那篱笆拱门 And the rosebush topiaries,they're flawless. Beverly Hills Chihuahua 2 (2011)
It's not really a very good copy of the Italian arches.[CN] 这不是真的 意大利拱门的一个很好的副本。 Girl on a Bicycle (2013)
The french chateau one[CN] 我们走进这座绝美的城堡 古色古香 大理石拱门 The Victoria's Secret Fashion Show (2012)
The archaistic arch is brand new, which just opened a week ago.[CN] 这个复古拱门很新 一周前才揭幕 The Impossible (2012)
You know what, maybe a little more girly shit up on the arch.[CN] 在拱门上再放点花 That's My Boy (2012)
This is one of the oldest arches in Istanbul.[CN] 这是伊斯坦布尔最古老的拱门之一 50 Years of Bond Cars (2012)
GET BEHIND THE ARCH ![CN] 躲到拱门后面! Skyfall (2012)
- I love Arches.[CN] - 我喜欢拱门 The Skeleton Twins (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top