ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

我怀孕了

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我怀孕了-, *我怀孕了*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm going to have a baby.[CN] 我怀孕了 Wild Strawberries (1957)
Yes, I'm pregnant.[CN] 是的 我怀孕了 The Possessed (1965)
I'm in a family way.[CN] 我怀孕了 The Tarnished Angels (1957)
What perception, Mrs. Butler. Right away. In fact, I left my bags at the station.[CN] 因为我怀孕了 Gone with the Wind (1939)
I'm pregnant, Mother.[CN] 我怀孕了,妈妈. The Umbrellas of Cherbourg (1964)
Then I fell pregnant, of course.[CN] 当然我怀孕了 Persona (1966)
I'm pregnant, Michel.[CN] 米歇尔 我怀孕了 Breathless (1960)
I was expecting, that did it.[CN] - 当他们听说我怀孕了 No Man of Her Own (1950)
I think I'm pregnant.[CN] 我觉得我怀孕了 Summer with Monika (1953)
I was just going to tell him, "Be careful so that I don't get pregnant" when he came.[CN] 我想告诉他小心点 别让我怀孕了 他高潮来临时 Persona (1966)
You got me pregnant![CN] 要不是你让我怀孕了 Summer with Monika (1953)
I'll tell you what's the matter with me. I'm pregnant.[CN] 告诉你我怎么了,亚瑟 我怀孕了 Saturday Night and Sunday Morning (1960)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top