ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

我们会变得腰缠万贯,富得能 到柴郡(英格兰西北部)买大别墅

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我们会变得腰缠万贯,富得能 到柴郡(英格兰西北部)买大别墅-, *我们会变得腰缠万贯,富得能 到柴郡(英格兰西北部)买大别墅*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We all get stinkin' rich and go buy fuckin' great big houses in Cheshire.[CN] 我们会变得腰缠万贯,富得能 到柴郡(英格兰西北部)买大别墅 Control (2007)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

我们 (wǒ men) (huì)变得 (biàn de)腰缠万贯 (yāo chán wàn guàn)富得 () (néng) (dào) (chái) (jùn)英格兰 (Yīng gé lán)西北部 (Xī běi bù)买大 ()别墅 (bié shù)

 


  

 
我们
 • (wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙) we; us; ourselves; our [CE-DICT]
 • (え) (n) (arch) gathering (esp. Buddhist, festive, etc.) [EDICT]
 • (かい) (n,n-suf) (1) meeting; assembly; party; (2) association; club; (P) [EDICT]
 • (huì, ㄏㄨㄟˋ) can; be possible; be able to; will; to assemble; to meet; to gather; to see; union; group; association [CE-DICT]
 • (kuài, ㄎㄨㄞˋ) to balance an account; accounting [CE-DICT]
变得
 • (biàn de, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄜ˙) become; change into [CE-DICT]
腰缠万贯
 • (yāo chán wàn guàn, ㄧㄠ ㄔㄢˊ ㄨㄢˋ ㄍㄨㄢˋ) lit. ten thousand strings of cash in money belt (成语 saw); carrying lots of money; extremely wealthy; loaded [CE-DICT]
 • (のう) (n,n-suf) (1) talent; gift; function; (2) noh (theatre); (P) [EDICT]
 • (néng, ㄋㄥˊ) can; may; capable; energy; able; surname Neng [CE-DICT]
 • (dào, ㄉㄠˋ) to (a place); until (a time); up to; to go; to arrive [CE-DICT]
 • (しば) (n) brushwood; firewood; (P) [EDICT]
 • (chái, ㄔㄞˊ) firewood; surname Chai [CE-DICT]
 • (ぐん(P);こおり) (n) (1) (ぐん only) district; county; (2) (See 国郡里制) district (of 2-20 50-home neighbourhoods or townships, in the ritsuryo period); (P) [EDICT]
 • (jùn, ㄐㄩㄣˋ) canton; county; region [CE-DICT]
英格兰
 • (Yīng gé lán, ㄧㄥ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ) England [CE-DICT]
西北部
 • (Xī běi bù, ㄒㄧ ㄅㄟˇ ㄅㄨˋ) northwest part [CE-DICT]
别墅
 • (bié shù, ㄅㄧㄝˊ ㄕㄨˋ) villa [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top