ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

情怀

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -情怀-, *情怀*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情怀[qíng huái, ㄑㄧㄥˊ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] feelings; mood, #11,251 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's not 20 anymore, but there's something youthful about him.[CN] 他不再是青春年少, 可他身上还有些少年情怀 A Tale of Springtime (1990)
Since we never really had any understanding of a romantic nature...[CN] 既然我们从没有真正领略过浪漫情怀 Lilith (1964)
You suspect things.[CN] 你对事情怀 The Addams Family (1991)
We are not above compassion for those in misery.[CN] 我们还是很有悲天悯人的情怀 Ladyhawke (1985)
Lena what's your progression of your spring collection.[CN] LENA,那个"少女情怀"节目准备怎样? Chuet sai hiu bra (2001)
Maybe we're doing this all backwards.[CN] 或许我们该重拾往日情怀 Episode #1.8 (1990)
To do[CN] 情怀 Annie Hall (1977)
But unfortunately my romantic vein violated my never failing intuition of a detective.[CN] 但不幸的是我的浪漫情怀 违背了我从未失败的侦探直觉 Downtown - Die nackten Puppen der Unterwelt (1975)
Of the way we were[CN] 昔日情怀 The Naked Gun 2½: The Smell of Fear (1991)
With a healthy respect for Aristotle and a soft spot for Saint Thomas.[CN] 对于亚里士多德要有雅量 对于圣托马斯要有情怀 Love at the Top (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top