ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

性欲

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -性欲-, *性欲*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
性欲[xìng yù, ㄒㄧㄥˋ ㄩˋ, / ] sexual desire; lust, #19,243 [Add to Longdo]
性欲高潮[xìng yù gāo cháo, ㄒㄧㄥˋ ㄩˋ ㄍㄠ ㄔㄠˊ, / ] orgasm [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
性欲(P);性慾[せいよく, seiyoku] (n,adj-no) sexual desire; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I have no sexual desire.性欲がありません。
What should I do to arose desire in the man I'm interested in?気になる男性の性欲を刺激するにはどうすればよいのでしょうか?

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't you feel any more?[JA] 性欲を感じないってこと? Rust and Bone (2012)
No, fear is an underrated aphrodisiac.[JA] 恐怖は性欲を高めるし Memories of Murder (2015)
I've always found it rather... stimulating.[JA] 僕は性欲よりも・・・ 刺激だと思う Memories of Murder (2015)
She's gettin' curious about her body, and she's exploring her sexuality. You know what?[CN] 她对身体很好奇,也会探索性欲 Armageddon (1998)
So if you don't wake up that libido of yours,[CN] 所以 如果你不醒来 那你的性欲 She's the One (1996)
Heroin had robbed Renton of his sex drive, but now it returned with a vengeance.[CN] 海洛因曾让我失去性欲... 可此刻体内犹如万马奔腾 Trainspotting (1996)
They want class They don't want to fuck a Penny[CN] Penny不好听,引不起性欲 Showgirls (1995)
Makes her crazy horny.[JA] もう性欲がすごい事に The Hawking Excitation (2012)
Because there's no desire.[CN] 因为不牵扯性欲 Autumn Tale (1998)
I assume he gets sexual stimulation from such activities...[CN] 这... 不是因为对这种事有性欲... Perfect Blue (1997)
As near as I can tell, college has become an overpriced Bacchanalia full of entitled, oversexed binge drinkers.[JA] 知ってる限りでは 大学になってる 高額のバッカス祭 性欲で一杯と題された どんちゃん騒ぎだ Blunt (2015)
Madeline was a nymphomaniac.[CN] 马德琳是个性欲狂。 Everyone Says I Love You (1996)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
性欲[せいよく, seiyoku] Geschlechtstrieb [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top