ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

怀孕

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -怀孕-, *怀孕*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怀孕[huái yùn, ㄏㄨㄞˊ ㄩㄣˋ, 怀 / ] pregnant; to have conceived; gestation; pregnancy, #5,299 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought I was pregnant, and then stomach tumors, and then... Oh, my God.[CN] 我以为自己怀孕了 然後是胃肿瘤,然後... The Meddler (2015)
I don't know, but we tested your blood and urine and you're not pregnant.[CN] 我不知道,但是我们测试过 你的血液和尿液,你没有怀孕 The Meddler (2015)
I'm pregnant![CN] 我怀孕了! 好吧? The Meddler (2015)
Okay, so your Dickens got our cat pregnant, and she just had five kittens.[CN] 好吧 你的狄更斯让我们的猫怀孕了 Okay, so your Dickens got our cat pregnant, 而它刚刚生了五只猫咪 and she just had five kittens. 以它的年龄 我们不用付钱做体外手术 And at her age, it's a miracle we didn't have to pay And the Fat Cat (2015)
I'm pregnant.[CN] 我怀孕 A Bird in a Gilded Cage (2015)
Your girl has got a bun in the oven,[CN] 你的妞怀孕 A Bird in a Gilded Cage (2015)
So you were pregnant.[CN] 你说你怀孕 Veteran (2015)
You're pregnant?[CN] 你怀孕了 You're pregnant? Crossroads (2015)
Just because she was unplanned and not good at math?[CN] 就因为她是意外怀孕所生 而且数学不好吗? Just because she was unplanned and not good at math? And the Fat Cat (2015)
And it's a problem if I can't trust the man I'm having a baby with![CN] 我怀孕五个月 War Dogs (2016)
My pregnant wife.[CN] 还有我怀孕的妻子 My pregnant wife. Start to Finish (2015)
I liked that, too, when I was pregnant.[CN] 我也喜欢那味道 怀孕的时候 I liked that, too, when I was pregnant. Crossroads (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top