ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -圭-, *圭*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[圭, guī, ㄍㄨㄟ] jade tablet
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [ideographic] A stack of tablets,  Rank: 3,537

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guī, ㄍㄨㄟ, ] jade tablet, #14,822 [Add to Longdo]
乌拉[Wū lā guī, ㄌㄚ ㄍㄨㄟ, / ] Uruguay, #20,780 [Add to Longdo]
巴拉[Bā lā guī, ㄅㄚ ㄌㄚ ㄍㄨㄟ, ] Paraguay, #30,626 [Add to Longdo]
亚那[Guī yà nà, ㄍㄨㄟ ㄧㄚˋ ㄋㄚˋ, / ] Guyana, #64,126 [Add to Longdo]
法属亚那[Fǎ shǔ Guī yà nà, ㄈㄚˇ ㄕㄨˇ ㄍㄨㄟ ㄧㄚˋ ㄋㄚˋ, / ] French Guiana, #130,908 [Add to Longdo]
利隆[lì lóng guī, ㄌㄧˋ ㄌㄨㄥˊ ㄍㄨㄟ, ] Lilongwe (capital of Malawi), #243,577 [Add to Longdo]
[Ān guī lā, ㄢ ㄍㄨㄟ ㄌㄚ, ] Anguilla, #698,136 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
角の有る;角のある[けいかくのある, keikakunoaru] (exp) harsh-mannered; angular; rough [Add to Longdo]
[けいへき, keiheki] (n) (arch) ritual jades worn by feudal lords in ancient China [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Kei is startled by that question, but shakes her head as it to say that it's nothing.はその問いにギクリとさせられたが、頭を何でもないといいたそうに横に振る。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, you were in love with him?[JA] やだ ちゃん そんなことまで知ってたの Metro ni notte (2006)
So, Captain Langsdorff has told me to tell you that as we are in the neutral country of Uruguay according to international law, you will all be set free tomorrow![CN] 兰斯德福让我转达 我们在中立国乌拉 - 哈哈 Pursuit of the Graf Spee (1956)
He must marry Miho off.[JA] (壽憲)・,I手あまたの櫑談に 津昌櫑も棄つガりゃ Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
To be precise, at 8 pm local time, she must sail or the Uruguayan Government will intern her.[CN] 确切的说,在今天早晨8点他必须离开,否则乌拉政府将会扣留他 Pursuit of the Graf Spee (1956)
Kapitän "Tacoma", this is the gunboat Uruguay.[CN] 塔可马号的船长 这是乌拉炮艇 Pursuit of the Graf Spee (1956)
This is Keizo Dad's collapsed[JA] 三です 親父が倒れたんだ Metro ni notte (2006)
It's coming, it's coming It's coming, it's coming... Keizo[JA] 来た 来た 来た 来たぞ  Metro ni notte (2006)
I'll tell you later. You know where Guido is?[CN] 我回头告诉你 你知道多在哪儿吗 Paisan (1946)
Now you won't get on my back anymore, Lupo.[CN] 多 我们再也无法并肩作战了,狼 Paisan (1946)
Poor Giulia[CN] 可怜的利亚 Paisan (1946)
Shoichi sure pitched fast[JA] (三) キャッチボール Metro ni notte (2006)
You have been openly assisting a belligerent warship in Uruguayan territorial waters.[CN] 你们名目张胆在乌拉领海诉诸武力 Pursuit of the Graf Spee (1956)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top