ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

即使像亚马逊河这般巨大的江 [...] 的过程也并非都是平缓连续的

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -即使像亚马逊河这般巨大的江 [...] 的过程也并非都是平缓连续的-, *即使像亚马逊河这般巨大的江 [...] 的过程也并非都是平缓连续的*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even for giant rivers like the Amazon the journey to the sea is not always smooth or uninterrupted.[CN] 即使像亚马逊河这般巨大的江河 流向大海的过程也并非都是平缓连续的 Fresh Water (2006)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

即使 (jí shǐ) (xiàng)亚马逊河 ()这般 ()巨大 (jù dà) (de)江河 (jiāng hé) 流向 ()大海 (dà hǎi) (de)过程 (guò chéng) ()并非 (bìng fēi) (dōu) (shì)平缓 (píng huǎn)连续 (lián xù) (de)

 


  

 
即使
 • (jí shǐ, ㄐㄧˊ ㄕˇ) even if; even though [CE-DICT-Simplified]
 • (jí shǐ, ㄐㄧˊ ㄕˇ) even if; even though [CE-DICT-Traditional]
 • (ぞう) (n,n-suf) statue; image; figure; picture; portrait; (P) [EDICT]
 • (xiàng, ㄒㄧㄤˋ) (look) like; similar (to); appearance; to appear; to seem; image; portrait; resemble; seem [CE-DICT-Simplified]
 • (xiàng, ㄒㄧㄤˋ) (look) like; similar (to); appearance; to appear; to seem; image; portrait; resemble; seem [CE-DICT-Traditional]
巨大
 • (きょだい) (adj-na,n) huge; gigantic; enormous; (P) [EDICT]
 • (jù dà, ㄐㄩˋ ㄉㄚˋ) huge; immense; very large; tremendous; gigantic; enormous [CE-DICT-Simplified]
 • (jù dà, ㄐㄩˋ ㄉㄚˋ) huge; immense; very large; tremendous; gigantic; enormous [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
江河
 • (こうが) (n) Yangtze and Yellow rivers; large river [EDICT]
 • (jiāng hé, ㄐㄧㄤ ㄏㄜˊ) rivers [CE-DICT-Simplified]
 • (jiāng hé, ㄐㄧㄤ ㄏㄜˊ) rivers [CE-DICT-Traditional]
大海
 • (たいかい) มหาสมุทร [LongdoJP]
 • (たいかい(P);おおうみ) (n) (1) ocean; large sea; (2) (おおうみ only) fabric pattern; (P) [EDICT]
 • (dà hǎi, ㄉㄚˋ ㄏㄞˇ) sea; ocean [CE-DICT-Simplified]
 • (dà hǎi, ㄉㄚˋ ㄏㄞˇ) sea; ocean [CE-DICT-Traditional]
过程
 • (guò chéng, ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ) course of events; process [CE-DICT-Simplified]
 • (なり) (aux-v) (1) (uk) (arch) (meaning 〜だ、〜である) to be (an affirmation); (2) (uk) (arch) (meaning 〜にある、〜にいる. Usu. なる) (See なる・1) to be (location); (n,suf) (3) (usu. 也) sum of money (used to express an exact sum on a receipt, envelope, certificate, etc.) [EDICT]
 • (yě, ㄧㄝˇ) also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula [CE-DICT-Simplified]
 • (yě, ㄧㄝˇ) also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula [CE-DICT-Traditional]
并非
 • (bìng fēi, ㄅㄧㄥˋ ㄈㄟ) really isn't [CE-DICT-Simplified]
 • (と) (n,adj-no) metropolitan; municipal [EDICT]
 • (みやこ) (n) capital; metropolis; (P) [EDICT]
 • (dōu, ㄉㄡ) all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already [CE-DICT-Simplified]
 • (dū, ㄉㄨ) capital city; metropolis; surname Du [CE-DICT-Simplified]
 • (dōu, ㄉㄡ) all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already [CE-DICT-Traditional]
 • (dū, ㄉㄨ) capital city; metropolis; surname Du [CE-DICT-Traditional]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Traditional]
平缓
 • (píng huǎn, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄢˇ) level; almost flat; not strongly sloping; fig. moderate; mild-mannered; gentle [CE-DICT-Simplified]
连续
 • (lián xù, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ) continuous; in a row [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top