ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

光头

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -光头-, *光头*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光头[guāng tóu, ㄍㄨㄤ ㄊㄡˊ, / ] bald headed person (disrespectful); having a score of zero in a game; to be skunked (game), #13,571 [Add to Longdo]
光头[tì guāng tóu, ㄊㄧˋ ㄍㄨㄤ ㄊㄡˊ, / ] to shave the whole head clean; crushing defeat, #59,454 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The monk was right,[CN] 那个光头和尚说得对 Gingakei (1967)
Bald head[CN] 光头 Legendary Weapons of China (1982)
Goddamn monk![CN] 可恶的光头和尚! Gingakei (1967)
Come on, you, baldie. Come on, move.[CN] 快点来 光头佬 快点 动作快 The French Connection (1971)
Come near me again, I'm gonna snatch you baldheaded.[CN] 你要是再靠近我 我就把你剃成光头 我警告你 Midnight Cowboy (1969)
The one in the hat is Bluejay, the bald one is his chief of staff, codenamed Housemartin.[CN] 戴帽子的就是"布鲁杰" 光头的是他的办公厅主任 代号"豪斯马丁" The Ipcress File (1965)
Don't tell me you had your head shaved.[CN] 别告诉我你曾剃光头 The Naked Kiss (1964)
I said go kiss a duck, marble-head.[CN] 我说光头你少发威 American Graffiti (1973)
The monk isn't dead.[CN] 光头和尚没死呢 Gingakei (1967)
Little girl from Nevers with shaven head, this evening I relinquish you to oblivion.[CN] 被剃了光头的内韦尔的小姑娘 今晚我要把你遗忘 Hiroshima Mon Amour (1959)
Before he died the monk said,[CN] 光头和尚死之前还说: Gingakei (1967)
I remember your head! I even see it in my dreams![CN] 我认得你的光头 Seven Samurai (1954)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top