ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

债券

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -债券-, *债券*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
债券[zhài quàn, ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] bond, #4,848 [Add to Longdo]
政府债券[zhèng fǔ zhài quàn, ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] government bonds (investments), #45,073 [Add to Longdo]
债券[gōng zhài quàn, ㄍㄨㄥ ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] public bond, #167,489 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here's your bond.[CN] 这是你的债券 The Red House (1947)
Bonds? Real estate?[CN] 债券呢? It's a Wonderful Life (1946)
He cashed that very nice bond against my advice, made me get him the money.[CN] 他不听我的建议 兑现了 很有前途的债券 让我给他钱 Marnie (1964)
Gower and Uncle Billy sold war bonds.[CN] 高尔和比利大叔贩卖战争债券 It's a Wonderful Life (1946)
I want you to buy me a government bond.[CN] 我想买政府债券 750美元? The Red House (1947)
Miss Scarlett.[CN] 我们所剩的东西,债券 Gone with the Wind (1939)
Have you any stocks and bonds, real estate, valuables of any kind?[CN] 你能拿什么财产作抵押? 你有没有股票和债券? 地产? The Best Years of Our Lives (1946)
I don't know.[CN] 南方政府债券 Gone with the Wind (1939)
What are we gonna to do with nothing to feed those sick folks and that child?[CN] 是哪类的债券,爸? Gone with the Wind (1939)
I want you to buy me that bond.[CN] 我想要你买债券 上面写我的名字 The Red House (1947)
I'm sorry I got your old bond.[CN] 我后悔我带来了债券 The Red House (1947)
I don't know, Mammy.[CN] 当然是南方政府的债券 Gone with the Wind (1939)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top