ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

你赢得

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你赢得-, *你赢得*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I could make you win the election tomorrow.[CN] 我能让你赢得明天的选举 I could make you win the election tomorrow. I Married a Witch (1942)
You've won an all-expense-paid trip to British Columbia![CN] 你赢得完全免费 前往加拿大卑诗省的豪华旅行 The Parallax View (1974)
But, princess, I thought we were working on that 17th magazine modeling contest for you.[CN] 但是公主 我想我们在忙着 为你赢得十七岁杂志的模特比赛 Girls Just Want to Have Fun (1985)
If you win the suit, fine. If we win the suit, better.[CN] 如果你赢得了诉讼,很好 如果我们赢得了诉讼,更好 Ninotchka (1939)
If you win, all they do is put you up there for a school song and a dance.[CN] 如果你赢得了头衔 他们会请你登台 并且为你唱校歌 lf you win, all they do is put you up there for a school song and a dance. Carrie (1976)
In gambling, the more you improve, the lower you sink[CN] 赌博这东西 你赢得越多输得越大 Dôtonborigawa (1982)
Before you shoot, think of this- shoot that ball, and you may win more than you bargained for.[CN] 在你打之前 好好想想,打进这一球 你赢得的可能远超你的期望 A Game of Pool (1961)
You already won the game.[CN] 你赢得了比赛。 Galaxy of Terror (1981)
You've earned your sleep.[CN] 你赢得了睡觉的权利. The Miracle Worker (1962)
Fair won.[CN] 你赢得很公平 Little Darlings (1980)
You won my hand, Maury.[CN] 你赢得我的芳心,莫瑞 Superman III (1983)
You've won great distinction.[CN] 你赢得了极高的声望 Kuroneko (1968)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top