Search result for

不是, 那边那个 维生素

(1 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不是, 那边那个 维生素-, *不是, 那边那个 维生素*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, no, no. No, th-that one - that one there.[CN] 不是, 那边那个 维生素 Shock Corridor (1963)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

不是 (bú shì), 那边 (nà biān)那个 (nà gè) 维生素 (wéi shēng sù)

 


  

 
不是
 • (bù shì, ㄅㄨˋ ㄕˋ) no; is not; not [CE-DICT-Simplified]
 • (bù shi, ㄅㄨˋ ㄕ˙) fault; blame [CE-DICT-Simplified]
 • (bù shì, ㄅㄨˋ ㄕˋ) no; is not; not [CE-DICT-Traditional]
 • (bù shi, ㄅㄨˋ ㄕ˙) fault; blame [CE-DICT-Traditional]
那边
 • (nà bian, ㄋㄚˋ ㄅㄧㄢ˙) yonder [CE-DICT-Simplified]
那个
 • (nà ge, ㄋㄚˋ ㄍㄜ˙) that one [CE-DICT-Simplified]
 • (nèi gè, ㄋㄟˋ ㄍㄜˋ) that one [CE-DICT-Simplified]
维生素
 • (wéi shēng sù, ㄨㄟˊ ㄕㄥ ㄙㄨˋ) vitamin [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top