ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不倫

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不倫-, *不倫*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不伦不类[bù lún bù lèi, ㄅㄨˋ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄨˋ ㄌㄟˋ, / ] neither fish nor fowl; nondescript, #37,550 [Add to Longdo]
拟于不伦[nǐ yú bù lún, ㄋㄧˇ ㄩˊ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] to draw an impossible comparison, #733,371 [Add to Longdo]
新不伦瑞克[Xīn bù lún ruì kè, ㄒㄧㄣ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄣˊ ㄖㄨㄟˋ ㄎㄜˋ, / ] New Brunswick province, Canada [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
不倫[ふりん,furin, furin ,furin] นอกใจ,การเป็นชู้(ใช้กับผู้ที่สมรสแล้ว)
不倫[ふりん,furin, furin ,furin] (n adj ) นอกใจ,การเป็นชู้(ใช้กับผู้ที่สมรสแล้ว)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不倫[ふりん, furin] (adj-na,n,adj-no) adultery; immorality; impropriety; (P) [Add to Longdo]
不倫[ふりんざい, furinzai] (n) (crime of) adultery [Add to Longdo]
不倫相手[ふりんあいて, furin'aite] (n) person with whom one is having an illicit love affair [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Did you hear that our neighbor was fooling around with a younger woman?隣の人が若い女の人と不倫しているらしいよ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are we having an affair?[CN] 說句不好聽的 我們難道算不倫 Episode #1.4 (2013)
An illicit affair, then.[CN] 那 是不倫了? A Last Note (1995)
This is if we're discussing cheating.[JA] まあ これ不倫の話やけどね (山里)はい Cry, Cry, Cry (2016)
-If it's cheating. -Only if it's cheating.[JA] (山里)もし不倫だったらですね (YOU)不倫だとしたら Cry, Cry, Cry (2016)
-I totally get you. -Because neither of them intends to cheat.[JA] 分かります おっしゃってることは (徳井)お互い不倫するつもりなんか Cry, Cry, Cry (2016)
It's the worst kind, actually.[JA] (徳井)一番ねえ 逆に言うと タチの悪い 不倫の始まり方というか Cry, Cry, Cry (2016)
They mixed them all up. It's a mess![CN] 不倫不類,一塌糊涂! Just One Look (2002)
-The how-to guide to cheating.[JA] (徳井)"How to 不倫"です Nightie Nightmare (2016)
-Yes. -The how-to guide to cheating.[JA] (YOU・山里)はい (YOU)"How to 不倫" Nightie Nightmare (2016)
That was already the first step to having an affair.[JA] あの"今日 行こう"が 不倫への第1歩なんです あれが Cry, Cry, Cry (2016)
I'm amazed. How immoral you are![CN] 真服了 你不是犯了不倫之罪嗎 A Last Note (1995)
The beginning of the affair.[JA] 不倫が始まるプロセス Nightie Nightmare (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不倫[ふりん, furin] unsittlich, unmoralisch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top