ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

上次那个胖子勾引你时也是这样

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -上次那个胖子勾引你时也是这样-, *上次那个胖子勾引你时也是这样*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At the elks dance, when that big Swede hit on you.[CN] 上次那个胖子勾引你时也是这样 It Happened One Night (1934)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

上次 (shàng cì)那个 (nà ge)胖子 (pàng zi)勾引 (gōu yǐn) () (shí) () (shì)这样 (zhè yàng)

 


  

 
上次
 • (shàng cì, ㄕㄤˋ ㄘˋ) last time [CE-DICT]
那个
 • (nà ge, ㄋㄚˋ ㄍㄜ˙) that one [CE-DICT]
 • (nèi gè, ㄋㄟˋ ㄍㄜˋ) that one [CE-DICT]
胖子
 • (pàng zi, ㄆㄤˋ ㄗ˙) fat person; fatty [CE-DICT]
勾引
 • (こういん) (n,vs) arrest; custody; seduction; abduction [EDICT]
 • (かどわかし) (n) (uk) kidnapper [EDICT]
 • (gōu yǐn, ㄍㄡ ㄧㄣˇ) to seduce; to tempt [CE-DICT]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT]
 • (shí, ㄕˊ) o'clock; time; when; hour; season; period; surname Shi [CE-DICT]
 • (なり) (aux-v) (1) (uk) (arch) (meaning 〜だ、〜である) to be (an affirmation); (2) (uk) (arch) (meaning 〜にある、〜にいる. Usu. なる) (See なる・1) to be (location); (n,suf) (3) (usu. 也) sum of money (used to express an exact sum on a receipt, envelope, certificate, etc.) [EDICT]
 • (yě, ㄧㄝˇ) also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula [CE-DICT]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT]
这样
 • (zhè yàng, ㄓㄜˋ ㄧㄤˋ) this (kind of, sort of); this way; such; like this; such [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top