ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ドアを開けるんだ!

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ドアを開けるんだ!-, *ドアを開けるんだ!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who's coming through the door?[JA] 誰がドアを開けるんだ! Saw IV (2007)
Open the door![JA] ドアを開けるんだ! Mission: Impossible - Rogue Nation (2015)
Chow, open this fucking door right now![JA] すぐに このドアを開けるんだ! The Hangover Part III (2013)
Hannah, open the door![JA] ドアを開けるんだ! ARQ (2016)
Open up. Open the fucking door![JA] 開けろ ドアを開けるんだ! Wild Bill (2011)
Open this door.[JA] ドアを開けるんだ! A.C.A.B. - All Cops Are Bastards (2012)
Open the door![JA] ドアを開けるんだ! And Then There Were None (1945)
- Okay, De Luca, you stop playing around and open this damn door right now![JA] ふざけてないで このドアを開けるんだ! The Stranger (2014)
You need to open the door![JA] ドアを開けるんだ! Maggie (2015)
OPEN THE DOOR![JA] ドアを開けるんだ! Jurassic City (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top