ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

こっちの話

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -こっちの話-, *こっちの話*
Japanese-English: EDICT Dictionary
こっちの話[こっちのはなし, kocchinohanashi] (exp) (col) (See こちらの話) talking to oneself [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- No. I've been deceived.[JA] - こっちの話です Mirror Mirror (2012)
- Oh my god, I wasn't done talking.[JA] - なんてこったこっちの話は終わってねぇ The Hangover Part II (2011)
I'm doomed.[JA] こっちの話なんて 聞いてないんだから A Charlie Brown Thanksgiving (1973)
Just talking to myself.[JA] えぇ? こっちの話だって。 Episode #1.2 (2012)
She won't even try to listen to us.[JA] こっちの話に 耳を傾けようともしない Episode #1.6 (2013)
I think it's more important we finish our conversation.[JA] こっちの話しが重要だ The Gunman (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top