ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

いいとも

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -いいとも-, *いいとも*
Japanese-English: EDICT Dictionary
いいとも[, iitomo] (exp) damn straight; no problem; sounds good; sure thing [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"May I join you?" "Why not?"「一緒にいいかい」「もちろんいいとも
"Can I use your car?' "Sure. Go ahead."「車を借りていいかい」「いいとも、どうぞ」
Sure. That's a good idea.いいとも、それはいい考えだ。
Of course you can trust me; have I ever given you a bum steer beforeむろん信用していいとも。君にヨタ情報を教えたことが一度でもあったかい。 [M]
Of course, you may.もちろんいいとも

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You may do it.[JA] いいとも 勝手に密告でも 何でもするがいい Stalker (1979)
With my pleasure.[JA] ああいいとも War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
Oh, no, not at all.[JA] いいとも 2001: A Space Odyssey (1968)
- Certainly, Claire. Have a drink.[JA] いいとも クレア 飲み物を頼め Rough Night in Jericho (1967)
- Will you call me tonight?[JA] - 今夜、電話しても - いいとも Live for Life (1967)
Sure.[JA] いいとも Roman Holiday (1953)
Sure thing.[JA] いいとも Chinatown (1974)
I'll do it.[JA] いいとも War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
Sure.[JA] いいとも Granite State (2013)
- Ho ho, are we![JA] - ホッホー、いいとも And Then There Were None (1945)
- Why not?[JA] - いいとも Roman Holiday (1953)
Yeah.[JA] いいとも Chinatown (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top