ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใจรัก

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใจรัก-, *ใจรัก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจรัก[V] be extremely fond of something, See also: love, be bent on, be engrossed in, be wrapped up in, Syn. ใจชอบ, ถูกใจ, Example: ทุกคนทำงานด้วยความสนุกสนานและด้วยใจรักในงาน, Thai definition: พึงพอใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I realized I was more turned on by this gravy boat than by Barry.ฉันก็คิดได้ว่า คิดได้ว่าฉันมีใจรักเรือนี่มากกว่าแบรี่ซะอีก The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
I think it's his best workเขาอัดเพลงนั้นด้วยใจรัก เป็นงานที่เยี่ยมที่สุด The Legend of 1900 (1998)
Now, we've all heard that Mrs Arness has a penchant for thriftiness.เราได้ยินมาว่านางอาร์เนส มีใจรักในทางตระหนี่ถี่เหนียว Bringing Down the House (2003)
Appreciate the help, fellow.แต่ทำเพราะใจรัก King Kong (2005)
Focus more on the medicine,three,and less on the tragedy.ตั้งใจรักษาหน่อย หมายเลขสาม อย่าเศร้าให้มากนัก The Heart of the Matter (2007)
I know it must be hard being older than most of us, but I think you're gonna go a lot further if you just let everything else go and focus on the medicine.ฉันรู้ว่ามันยาก ที่คุณอายุมากกว่าพวกเรา แต่ฉันคิดว่าคุณน่าจะไปได้ไกล ถ้าคุณปล่อยวางอย่างอื่น ตั้งใจรักษา The Heart of the Matter (2007)
You were saying how important it was to focus on the medicine.คุณพูดถึงความสำคัญในการตั้งใจรักษา The Heart of the Matter (2007)
For to achieve it, he must win the heart of his one true love.เพื่อบรรลุเป้าหมาย, เขาต้องพิชิตใจรักแท้ ของเขาให้ได้ . Stardust (2007)
To that place where your true heart lives can end now.อยากทำสิ่งที่ใจรักก็หยุดได้แล้ว Brave New World (2008)
/in Los Angeles, California, /in the year 1974.โรงแรมนี้ผมสร้างขึ้นมาด้วยใจรัก Bedtime Stories (2008)
Well, I thought, what if I hire a plane to fly over Bree's street carrying a banner with a heartfelt personal message?พอดีผมเลยคิดว่าถ้าผมจะจ้างเครื่องบินสักลำ เพื่อบินอยู่เหนือถนนบ้านคุณ แล้วลากป้ายผ้าทีมีข้อความส่วนตัวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยหัวใจรัก Boom Crunch (2009)
Maybe I love it.ผมอาจใจรักนะ Star Trek (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจรัก[v.] (jairak) EN: like ; love ; be extremely fond of something ; love ; be bent on ; be engrossed in ; be wrapped up in   FR: être fou amoureux ; adorer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
philanthropic(ฟิลเลินธรอพ'พิค) adj. ใจบุญ,ใจบุญสุนทาน,มีใจรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน., Syn. philanthropical, Syn. charitable,liberal
philanthropist(ฟิแลน'ธระพิสทฺ) n. ผู้มีใจบุญ,คนใจบุญ,ผู้มีใจรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
philanthropy(ฟิแลน'ธระพี) n. ความมีใจบุญสุนทาน,ความมีใจรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน,พฤติกรรมในลักษณะทำบุญ,ลักษณะมูลนิธิ,องค์การทำบุญสุนทาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top