ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โหระพา

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โหระพา-, *โหระพา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหระพา[N] sweet basil, Syn. ต้นโหระพา, ใบโหระพา, Example: แม่ซื้อใบโหระพามาใส่ในแกงเป็นกิโล, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Ocimum basilicum Linn. ในวงศ์ Labiatae ใบมีกลิ่นฉุน กินได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โหระพาน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Ocimum basilicum L. ในวงศ์ Labiatae ใบมีกลิ่นฉุน กินได้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Roll out some dough and show me where the basil is.นวดแป้งซะและไปหาใบโหระพาให้ที Mama Spent Money When She Had None (2009)
Our first course, a dandelion-green salad with crisp basil, fresh from our garden.จานแรกของพวกเรา ได้แก่ สลัดพืชสมุนไพรใบเขียว กับ ใบโหระพาทอดกรอบ สดจากสวนของเราเอง Consumed (2010)
He cooked the basil, but the garden's fine.เขาทอดใบโหระพา แต่ในสวนยังปรกติดี Consumed (2010)
Basil can't do that.โหระพาทำไม่ได้นะ Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
Anybody can sling some basil around a kitchen.ใครๆ ก็โยนโหระพาทั่วครัวได้ Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โหระพา[n.] (hōraphā) EN: sweet basil   FR: basilic [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
sweet basil(n) โหระพา, S. basil,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top