ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แม่คุณ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แม่คุณ-, *แม่คุณ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่คุณ[N] my dear lady, See also: my good woman, my dear girl/woman, Example: แม่คุณเอ๋ย สติปัญญาที่ร่ำเรียนมา เอาไปเก็บไว้ที่ไหน, Count unit: คน, Thai definition: คำพูดใช้เรียกผู้หญิง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แม่คุณน. คำพูดเอาใจหญิงหรือแสดงความเอ็นดูรักใคร่เด็กหญิง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Zira, my dear,แม่คุณ Beneath the Planet of the Apes (1970)
No, ""Miss Fix-it."" Somebody else can't.ไม่มีหรอก แม่คุณ ไม่มีใครไปได้ Dirty Dancing (1987)
I heard your mother diedผมได้ข่าวว่าแม่คุณตาย 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
You look terrible.ขอบคุณ แม่คุณ ออกไปจากห้องน้ำได้แล้ว Big (1988)
For heaven's sake, let's give her a night in N.Y.C. Listen.อ่า นี่ร้านของคุณแม่คุณที่เพิ่งเปิดน่ะเหรอ เทโรโซ่ ช่ายค่ะ Hero (1992)
Would you put me up in a really good hotel?แจอิน คุณคล้ายคุณแม่คุณมากเลย Hero (1992)
I thought you said that your mother was standing in the sunlight.ไหนคุณบอกว่าแม่คุณ กำลังยืนอยู่ท่ามกลางแสงแดดไง Don Juan DeMarco (1994)
Why are you so certain... that your mother was not having an affair with Don Alfonso?ทำไมคุณถึงมั่นใจ ว่าแม่คุณไม่ได้เป็นชู้กับ ดอนอัลฟองโซ Don Juan DeMarco (1994)
It's never been clear to me what... what your mother meant when she cried out: "I'll lose both of them!"มันไม่ชัดเจนสำหรับผม แม่คุณหมายความว่ายังไง ตอนเธอตะโกนว่า ฉันเสียพวกเขาทั้งคู่ Don Juan DeMarco (1994)
(MOTHER): 0h, Jane, as soon as / am dressed / shall go to Meryton and tell my sister Philips!โอ เจน ทันทีที่แม่แต่งตัวเสร็จ แม่จะไปที่แมรี่ตันและบอกพี่สาวของแม่คุณนายฟิลลิปส์ Episode #1.6 (1995)
Now, Mother, you know we live above a nightclub.ตอนนี้แม่คุณรู้ว่าเรามีชีวิตอยู่ด้านบนไนต์คลับ The Birdcage (1996)
"Marvelous things will happen." Poor Glow-worm.ไม่ แม่คุณ "สิ่งอัศจรรย์จะเกิดขึ้น" James and the Giant Peach (1996)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แม่คุณ[n.] (maēkhun) EN: my dear lady ; my good lady ; my good woman ; my young lad ; my good sir   FR: ma chère dame

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top