ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แนวหน้า

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แนวหน้า-, *แนวหน้า*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แนวหน้าน. แนวหรือเขตแบ่งกำลังทัพทางบกส่วนหน้าซึ่งพร้อมที่จะปะทะกับฝ่ายศัตรู, ผู้ที่ไปรบได้แก่ทหาร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vanguard of the proletariatแนวหน้าของชนกรรมาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sir, the enemy have broken through. Every man to the front.ท่านครับ เราโดนโจมตีแล้วครับ มันตีฝ่าถึงแนวหน้าแล้ว The Great Dictator (1940)
Napaloni's army is on the Osterlich front.กองทัพ เนโพโลนี อยู่แนวหน้า ออสตินลิค The Great Dictator (1940)
Bubbah and Zeda serving the first pasteurized milk to the boarders.อาหารเครื่องดื่มดี ๆ ก็เสริฟให้แนวหน้าจนเกลี้ยง Dirty Dancing (1987)
How long you been here?อยู่แนวหน้ามานานเท่าไหร่เนี่ย Casualties of War (1989)
We just spent some time in a combat zone.เพิ่งกลับมาจากแนวหน้าน่ะ Casualties of War (1989)
Is there news from the front?มีข่าวจากแนวหน้าเหรอ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
A top researcher in the field of artificial intelligence.นักวิจัยชั้นแนวหน้าในบรรดาหุ่นทั้งหมด Ghost in the Shell (1995)
Well, you'd be working on the cutting edge.เธอจะได้ทำงานระดับแนวหน้า Good Will Hunting (1997)
You've already served at the front.ก็เจ้าเคยออกแนวหน้าแล้ว The Man in the Iron Mask (1998)
Did you send Raoul to the war so that you could be free to pursue her?ฝ่าบาทส่งราอูลไปแนวหน้าเพราะนาง The Man in the Iron Mask (1998)
There's plenty of food in the country, since Louis sends it all to the army.ที่นี่อาหารอุดม แต่ถูกส่งไปแนวหน้าหมด The Man in the Iron Mask (1998)
I ordered him placed far from the fighting, but... he plunged in against my wishes.ข้าสั่งย้ายเขาจากแนวหน้าแล้ว แต่ เขาหุนหัน จนข้าช่วยไม่ทัน The Man in the Iron Mask (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แนวหน้า[n.] (naēonā) EN: front line ; front ; vanguard   FR: ligne de front [f]
แนวหน้า[adj.] (naēonā) EN: first-class   
แนวหน้า[TM] (Naēonā) EN: Naewna   FR: Naewna

English-Thai: Longdo Dictionary
front-line(n adj) แนวหน้า, ที่เป็นแนวหน้า เช่น front-line soldier, front-line editor, S. front line,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
front line[N] แนวหน้า (ทางทหาร), See also: แนวรบด้านหน้า
vanguard[N] ทหารกองหน้า, See also: แนวหน้า, กองหน้า, Ant. rearguard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abeam(อะบีม') adv.,adj. ซึ่งเป็นมุมฉากกับแนวหน้าและหลัง, ตามขวางและข้างเรือ
banner(แบน'เนอะ) n.ธง,ร่มธง,สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ adj. ชั้นแนวหน้า, Syn. motto
classical(แคลส'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับแบบกรีกและโรมันโบราณ,ชั้นหนึ่ง,ดีเด่น,เป็นแนวหน้า,เกี่ยวกับวรรณคดีสมัยคลาสซิค,ชื่อเสียงโด่งดัง,เป็นมรดกตกทอดแต่โบราณ,เป็นแบบฉบับที่เชื่อถือได้, See also: classicality,classicalness n. -Conf. classic
clearstationn. สถานที่รักษาพยาบาลทหารแนวหน้า
leading(ลี'ดิง) adj. หัวหน้า,สำคัญที่สุด,ชั้นนำ,ชั้นแนวหน้า,นำหน้า,ชี้นำ,นำทาง,แนะนำ. n. การนำ,การชี้นำ, Syn. first,foremost
line(ไลนฺ) {lined,lining,lines} n. เส้น,สาย,เชือก,เส้นแบ่ง,เส้นระดับ,ลายเส้น,สายโทรเลข,สายโทรศัพท์,เส้นโลหะ,เส้นเขต,เส้นทางคมนาคม,เส้นโน้ตเพลง,เส้นวิ่ง,เส้นทางเดินรถเดินเรือ,สายการบิน,สายเบ็ด,สายเชือก,แถว,แนว,แนวหน้า,วิธีการ vi. เรียงเป็นแนว,เรียงเป็นเส้นตรง,
scarp(สคาร์พ) n. แนวหน้าผาที่เกิดจากคลื่นทะเลเซาะกร่อน,เนินเอียงลาดชันในของป้อมปราการ,เนินชัน. vi. กลายเป็นเนินชัน., Syn. slope
van(แวน) n. กองหน้า,กองกำลังส่วนหน้า,แนวหน้ามรถบรรทุก,รถสินค้า,รถตู้,เกวียนบรรทุกสินค้า, Syn. wagon,truck, lorry
vanguard(แวน'การ์ด) n. กองหน้า,แนวหน้า, See also: Vanguard n. จรวดปล่อยดาวเทียมแบบหนึ่งของอเมริกา, Syn. advance guard,van
vanward(แวน'เวิร์ด) adj.,adv. ไปยังกองหน้า,ไปแนวหน้า,นำหน้า,ไปข้างหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
banner(adj) เด่น,ชั้นนำ,ชั้นแนวหน้า
front(n) หน้าผาก,ตอนหน้า,แนวหน้า,แนวรบ,ส่วนหน้า,โฉมหน้า
leading(adj) ชั้นแนวหน้า,ชั้นนำ,สำคัญ,เป็นหัวหน้า
van(n) ทัพหน้า,แนวหน้า,รถบรรทุก,รถตู้,รถสินค้า
vanguard(n) ทัพหน้า,แนวหน้า,กองหน้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top