Search result for

แง่

(87 entries)
(0.0302 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แง่-, *แง่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แง่[N] trick, See also: game, cheat, Syn. เหลี่ยม, ชั้นเชิง, นัย, อุบาย, เล่ห์เหลี่ยม, Example: อย่าแล่นแง่กับพวกนี้เด็ดขาดเพราะพวกเขาฉลาดมาก, Count unit: แง่
แง่[N] angle, See also: viewpoint, standpoint, point of view, Syn. แง่มุม, มุมมอง, ประเด็น, Example: ต้นเหตุของปัญหานี้มองกันได้หลายแง่, Count unit: แง่
แง่[N] edge, See also: corner, border, Syn. ขอบ, สัน, Example: เดินระวังหน่อยนะเพราะว่าแง่หินบริเวณนี้คมมาก, Thai definition: ส่วนที่เป็นเหลี่ยมเป็นสันเป็นมุมหรือส่วนที่ยื่นออกมา เช่น แง่หิน แง่โต๊ะ
แง่[CLAS] rhizome, See also: rootstock, stem, Syn. ราก, Example: ถ้าไปตลาดแล้วอย่าลืมซื้อขิงมาซัก 2 แง่งนะ, Count unit: แง่ง, Thai definition: ส่วนที่งอกเป็นแง่ออกมาจากเหง้าขิงข่ากะทือ เป็นต้น
แง่[N] root, See also: rhizome, Example: ขิงหยวกจะมีแง่งใหญ่ ข้อห่าง เนื้อละเอียดไม่มีเสี้ยนหรือมีแต่น้อยมาก, Thai definition: ส่วนที่งอกเป็นแง่ออกมาจากเหง้าขิงข่ากะทือเป็นต้น
แง่[V] gnaw, See also: bite, bare the teeth in order to bite, Syn. กัด, Example: ดูหมาตัวนั้นสิ ท่าทางน่ากลัวระวังมันจะแง่นเอานะ, Thai definition: แยกเขี้ยวจะกัด (อย่างหมา)
แง่ดี[N] optimism, See also: looking on the bright/good side, Syn. แง่บวก, Ant. แง่ร้าย, Example: แม่ก็ต้องเอาแต่แง่ดีของลูกมาพูดให้คนอื่นฟังอยู่แล้ว, Thai definition: นัยว่าเป็นเรื่องที่ดีงาม
แง่งอน[N] artifice, See also: stratagem, trick, ruse, Syn. ชั้นเชิง, มารยา, เกี่ยงงอน, ข้อแม้, Example: เขาลงนามในสัญญาโดยปราศจากแง่งอน, Thai definition: อาการที่แสร้งทำชั้นเชิงเพื่อให้ผู้อื่นเอาใจหรือให้เป็นที่พอใจตน
แง่บวก[ADJ] positive, Syn. แง่ดี, Ant. แง่ลบ, Example: การเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนั้น ข้อสำคัญคือจะต้องมีความคิดในแง่บวกอยู่เสมอ, Thai definition: ในด้านดี
แง่มุม[N] part, See also: aspect, angle, viewpoint, point of view, slant, Syn. มุมมอง, ส่วน, ประเด็น, Example: ผู้ร่วมสัมมนาเสนอความเห็นในแง่มุมต่างๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แง่น. ส่วนที่เป็นเหลี่ยมเป็นสันเป็นมุมหรือส่วนที่ยื่นออกมา เช่น แง่หิน แง่โต๊ะ, โดยปริยายหมายความว่า เหลี่ยม, ชั้นเชิง, เช่น ชาวแพแผ่แง่ค้าขายของ (นิ. นรินทร์), นัย.
แง่น. ตัว เช่น แต่งแง่ (จารึกสยาม), มิแต่งแง่ให้แม่ชม มิหวีผมให้แม่เชย (ลอ).
แง่ง ๑น. ส่วนที่งอกเป็นแง่ออกมาจากเหง้าขิงข่ากะทือเป็นต้น.
แง่ง ๒, แง่ง ๆว. เสียงขู่ของหมาเมื่อจะกัดกันในเวลาแย่งอาหารกันเป็นต้น.
แง่งขิงน. เครื่องประดับยอดปรางค์ ทำเป็นรูปหอก มีกิ่งเป็นรูปดาบแตกสาขาออกไป ๔ ทิศ, ฝักเพกา ลำภุขัน สลัดได นพศูล หรือ นภศูล ก็เรียก.
แง่งอนน. อาการที่แสร้งทำชั้นเชิงเพื่อให้ผู้อื่นเอาใจหรือให้เป็นที่พอใจตน.
แง่ก. แยกเขี้ยวจะกัด (อย่างหมา).
แง่น ๆว. แสดงกิริยาโกรธอย่างหมาจะกัด.
แง้มก. เปิดแต่น้อย ๆ เช่น แง้มประตู.
แง้มน. ริม, ข้าง, เช่น ปากคลองบางกอกน้อยแง้มขวา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lingula of mandibleแง่กระดูกหน้ารูขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cam lobeแง่ลูกเบี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Economic aspectsแง่เศรษฐกิจ [TU Subject Heading]
Educational aspectsแง่การศึกษา [TU Subject Heading]
Environmental aspectsแง่สิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Genetic aspectsแง่พันธุศาสตร์ [TU Subject Heading]
Health aspectsแง่สุขภาพและอนามัย [TU Subject Heading]
Immunological aspectsแง่ภูมิคุ้มกันวิทยา [TU Subject Heading]
Moral and ethical aspectsแง่ศีลธรรมจรรยา [TU Subject Heading]
Nutritional aspectsแง่โภชนาการ [TU Subject Heading]
Physiological aspectsแง่สรีรวิทยา [TU Subject Heading]
Political aspectsแง่การเมือง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Think of it this way. Yale is your safety school.คิดในแง่นี้สิ Yale เป็นมหาลัยที่ปลอดภัยที่สุดของเธอ New Haven Can Wait (2008)
I kind of snuck out before she could corner meฉันเป็นประเภทชอบแอบหนีออกไปกลางดึก เธออาจตั้งแง่กับฉัน Chuck in Real Life (2008)
- The planet is pushing back.แง่งงงงงงงงงงง ดาวมันตอบโต้ อะไรนะ? Dead Space: Downfall (2008)
No.ไม่ ไม่ แง่งงงง Dead Space: Downfall (2008)
On the other hand,อีกแง่หนึ่ง ... . Not Cancer (2008)
Only you could see that as a bad thing.คุณมองโลกในแง่ร้ายเท่านั้น Joy (2008)
Why do you need to negate everything?ทำไมคุณมองโลก\ ในแง่ร้ายไปหมด Joy (2008)
We've got to make it look good.เราต้องทำมัน มองในแง่ดีซิ The Itch (2008)
Brightsize apparel, eight sexual harassment suits in two years.มองในแง่ดี คดีลนลามทางเพศ 8 คดีใน 2 ปี Dying Changes Everything (2008)
I'm afraid that's being optimistic.และฉันเกรงว่า\ นั่นเป็นการมองโลกในแง่ดี Pilot (2008)
I have a very jaundiced (bitter) view of life.ผมเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายสักหน่อย The Bank Job (2008)
Now, this is a man with optimism in his heart!นี่แหละ คือบุรุษที่มีหัวใจมองโลกในแง่ดี The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แง่[n.] (ngaē) EN: corner ; angle ; edge ; jag ; ledge ; protuberance   FR: coin [m] ; angle [m] ; saillie [f] ; rebord [m] ; aspérité [f]
แง่[n.] (ngaē) EN: point of view ; angle ; aspect ; viewpoint ; standpoint   FR: point de vue [m] ; angle [m] ; aspect [m] ; côté [m]
แง่คิด[n. exp.] (ngaē khit) EN: point of view   FR: point de vue [m] ; aspect [m]
แง่งอน[n.] (ngaē-ngøn) EN: artifice ; stratagem ; trick ; ruse   FR: ruse [f] ; astuce [f] ; artifice [m] ; stratagème [m]
แง่ดี[n. exp.] (ngāe dī) EN: optimism looking on the bright/good side   
แง่บวก[adj.] (ngāe būak) EN: positive   
แง้ม[v.] (ngaēm) EN: be ajar ; open slightly ; be half-closed   FR: entrouvrir ; entrebâiller
แง่มุม[n.] (ngaēmum) EN: part ; aspect ; angle ; viewpoint ; point of view ; slant   FR: aspect [m]
แง่ร้าย[v.] (ngae rāi) EN: pessimism ; inclination to expect the worst   FR: pessimisme [f]
แง่หิน[n.] (ngaē hin) EN: ledge ; edges of a rock ; edges of a stone   FR: saillie [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
nag(vi n) เหน็บแนม, ชอบวิพากษ์วิจารณ์สิ่งเล็กๆน้อยๆในแง่ลบ, คนที่ชอบป่วนรบกวนคนอื่น
facet(n) ด้านมุมมอง, แง่ปัญหา
accrual basis(n) (ในแง่การบัญชี)เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์สิทธิ์, เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย, เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละงวดบัญชี ที่ใช้ในการคำนวณหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
angle[N] แง่มุมในการพิจารณา, See also: แง่ (ความเห็น), มุมมอง, Syn. standpoint, outlook, perspective
phase[N] มุมมอง, See also: แง่มุม, แง่, Syn. aspect, point of view, side
point of view[N] ความเห็น, See also: แง่คิด, มุมมอง, Syn. outlook, opinion
positive[ADJ] ทางบวก, See also: แง่บวก, ซึ่งมองในแง่ดี, Syn. optimistic, bright, confident, Ant. pessimistic
side[N] แง่มุม, See also: แง่, กรณี
standpoint[N] ทัศนคติ, See also: แง่คิด, ความคิดเห็น, ความเห็น, Syn. attitude, viewpoint, opinion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blankly(แบลง'คลี) adj. ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส,มีใบหน้าที่เฉยเมย,ทั้งหมด,ทุกแง่ทุกมุม, Syn. fully
circumstantialadj. ตามสถานการณ์,ตามสภาพแวดล้อม,ไม่สำคัญ,บังเอิญ,เป็นรอง,ละเอียด,โดยเฉพาะ,ทุกแง่ทุกมุม, Syn. provisional -A.definite
circumstantiate(เซอคัมสแทน'ชิเอท) vt. ยืนยัน,เสนอข้ออ้างอิงเพื่อยืนยัน,อธิบายอย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม, See also: circumstantiation n. ดูcircumstantiate
civil deathn. การตายในแง่นิตินัย
crapehanger(เครพ'แฮงเกอะ) n. คนที่มองในแง่ร้าย,คนที่เศร้าหมอง
crepehanger(เครพ'แฮงเกอะ) n. คนที่มองในแง่ร้าย,คนที่มีนิสัยฉุนเฉียว
dim(ดิม) {dimmed,dimming,dims} adj. ทึบ,หมอง,สลัว,ไม่สว่าง,พร่า,คลุมเครือ,เลือนราง,เชื่องช้า,ท้อแท้,หมอง,ไม่แจ่มแจ้ง -Phr. (take a dim view of สงสัย,มองในแง่ร้าย) vt.,vi. (ทำให้) ทึบ, (ทำให้) หมอง,ทำให้ (เลือนราง) ., See also: dims n.,pl. ไฟสลัว,ไฟหรี่
facet(แฟส'ชิท) n. ด้าน,เหลี่ยม,หน้าของเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว,หน้าประกบ,หน้า,หน้าเล็ก ๆ ของตาแมลง,แง่ปัญหา. vt. เจียระไน
gloomy(กลูม'มี) adj. มืดคลึ้ม,ห่อเหี่ยวใจ,หมดหวัง,มองในแง่ร้าย., See also: gloomily adv. gloominess n., Syn. sad,moody,dark
obvert(ออบเวิร์ท) vt. พลิกให้เห็นอีกด้านหนึ่งเปลี่ยนด้านดู,เปลี่ยนหน้าดู,เปลี่ยนเป็นแง่ตรงข้าม

English-Thai: Nontri Dictionary
conditional(adj) โดยมีข้อแม้,เล่นแง่,เกี่ยงงอน,ขึ้นอยู่กับ
equivocal(adj) สองแง่สองง่าม,มีสองนัย,กำกวม,ไม่แน่ชัด,ไม่แน่นอน
equivocate(vi) พูดสองแง่สองง่าม,พูดกำกวม,พูดอ้อมค้อม,พูดสองนัย
equivocation(n) การพูดสองแง่สองง่าม,การพูดอ้อมค้อม,การพูดกำกวม
facet(n) ด้าน,เหลี่ยมเพชรพลอย,แง่ปัญหา
obverse(n) แง่,ผิวหน้า
optimism(n) การมองโลกในแง่ดี
optimist(n) ผู้มองโลกในแง่ดี
optimistic(adj) มองโลกในแง่ดี,ในทางดี
pessimism(n) การมองโลกในแง่ร้าย

German-Thai: Longdo Dictionary
seltsam(adj) แปลก (โดยมากในแง่ลบ), See also: seltsamerweise adv.
Jaใช่ (เป็นคำใช้ตอบคำถามในแง่บวก) เช่น Kommen Sie aus Deutschland? - Ja. คุณมาจากเยอรมนีใช่ไหมครับ - ใช่ค่ะ
optimistisch(adj adv) ซึ่งมองในแง่ดี, ซึ่งมองโลกในแง่ดี, เกี่ยวกับลัทธิเบิกบานใจ, โดยคาดหวังสิ่งที่ดี, See also: A. pessimistisch

French-Thai: Longdo Dictionary
jusqu'a(prep) ถึง(ในแง่ของเวลา) เช่น Jusqu'a quand? ถึงเมื่อไหร่, jusqu'a lundi ถึงวันจันทร์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top