ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เสียขวัญ

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสียขวัญ-, *เสียขวัญ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียขวัญ[V] sag, See also: droop, Syn. ขวัญหาย, เสียกำลังใจ, Example: ตัวประกันกำลังเสียขวัญ อย่าเพิ่งซักไซ้อะไรตอนนี้เลย, Thai definition: ทำให้รู้สึกท้อแท้ใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสียขวัญก. หมดกำลังใจเพราะสิ้นหวังและหวาดกลัว เช่น ทหารตกอยู่ในที่ล้อม ขาดเสบียง ทำให้เสียขวัญ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Miguel is seriously disturbed. He's close to the breaking point, and that's dangerous for all of us.มิเกลเสียขวัญอย่างหนัก เขาใกล้สติแตกแล้ว Day of the Dead (1985)
While the police believe it was an act of criminal mischief gone awry... the tragedy has clearly devastated the community.ขณะที่เจ้าหน้าที่ในนิวยอร์คเชื่อว่า เป็นการก่ออาชญากรรมที่ผิดวิสัย โศกนาฏกรรมทำผู้คนเสียขวัญทั้งชุมชน The Butterfly Effect (2004)
We need a king at a time like this.ทำให้ผู้คนเสียขวัญ Shadowless Sword (2005)
Now, in that narrow corridor, their numbers will count for nothing.ความปราชัยของเซอร์สิสเป็นเรื่องประเสริฐ ไพร่พลจะเสียขวัญ 300 (2006)
Let me set the baby down. I don't wanna get him upset.ให้ฉันวางเด็กลงก่อน ไม่อยากให้เด็กเสียขวัญ Big Momma's House 2 (2006)
She panics.เธอกำลังเสียขวัญ A Change Is Gonna Come (2007)
How is it that his subjects are so corrupt and demoralized?บรรดาข้าแผ่นดินทั้งหลาย จะหมองมัวและเสียขวัญขนาดไหน Portrait of a Beauty (2008)
But, you know if you said you were rattled, we could take the rest of the day off.แต่ คุณรู้ไหม ถ้าคุณบอกว่าคุณเสียขวัญ เราก็โดดงานได้ทั้งวันเลย The Dark Knight (2008)
But when I say that one little old mayor will die well, then, everyone loses their minds.แต่เมื่อฉันบอกว่า นายกเทศมนตรีแก่ๆจะตาย หลังจากนั้นผู้คนจะเสียขวัญ The Dark Knight (2008)
We will cut down the enemy's general flag and sap their fighting spiritเราจะตัดธงแม่ทัพของศัตรู จะทำให้พวกมันเสียขวัญ Three Kingdoms (2008)
But our troops would also be demoralizedจะทำให้ทหารเสียขวัญด้วย Three Kingdoms (2008)
And they'll be unsettledจะทำให้ทหารเสียขวัญ Three Kingdoms (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสียขวัญ[v.] (sīakhwan) EN: lose morale ; lose heart ; lose one's courage   FR: perdre courage
เสียขวัญ[adj.] (sīakhwan) FR: démoralisé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quail[VI] เสียขวัญ, See also: ใจหาย, กลัว, กลัวมาก, Syn. tremble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unnerve(อันเนิร์ฟว') vt. ทำให้เสียขวัญ,ทำให้ย่อท้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
panic(n) ความหวาดกลัว,ความตื่นตกใจ,ความเสียขวัญ
petrify(vt) ทำให้เป็นหิน,ทำให้เสียขวัญ,ทำให้ตะลึงงัน
unnerve(vt) ทำให้ประสาทเสีย,ทำให้ตกใจ,ทำให้เสียขวัญ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top