ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เรียกชื่อ

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เรียกชื่อ-, *เรียกชื่อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียกชื่อ[V] be called, Example: การฝาก-ถอนเงินนอกเวลานั้น มีใช้กันทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย ซึ่งเรียกชื่อกันว่าบริการเงินด่วน
เรียกชื่อ[V] call the roll, See also: make a roll call, Syn. ขานชื่อ, ออกชื่อ, Example: ครูประจำชั้นเรียกชื่อนักเรียนทีละคนเพื่อตรวจสอบการมาเรียน, Thai definition: ร้องบอกชื่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You were calling to him in the dark!ตอนอยู่ในมุมมืดนั่น เธอเพิ่งเรียกชื่อมัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
He's saying, sayin', "I want to go home!" just calling my name.เขาพูดว่าผมอยากจะกลับบ้านเพียงแค่เรียกชื่อของผม First Blood (1982)
"His name was Westley, but she never called him that."ที่ชื่อ เวสต์ลีย์ แต่เธอก็ไม่เคยเรียกชื่อเขาเลย The Princess Bride (1987)
I call it that because I don't believe in shrouding our organs in mysterious names.ผมไม่ชอบใช้คำยากๆ เรียกชื่ออวัยวะ Punchline (1988)
I feel a permanent position as feature writer for the Chicago Tribune calling my name.ฉันรู้สึกว่า ตำแหน่งนักข่าวประจำ ของ ชิคาโก ทรีบูน กำลังเรียกชื่อฉัน. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
They're calling your name.มันร้องเรียกชื่อเธอ Wuthering Heights (1992)
He knows no one is gonna say all those names.เขารู้ว่าจะไม่มีใครเรียกชื่อนั้น The One with the Sonogram at the End (1994)
I represent the princess!ต่อไปห้ามเรียกชื่อนี้อีก Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
To avoid widespread confusion Welsh people often add an occupation to a name.เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน ในการเรียกชื่อ ชาวเวลส์จึงมักใส่อาชีพ ไปท้ายชื่อคนด้วย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Called his ma by name.เรียกชื่อแม่ของเขาเลยนะ หนึ่งในนั้นพูด เราจะ... The Education of Little Tree (1997)
You must be drunk to call me Vincent.นายเมามากแล้ว อย่าเรียกชื่อนั้นอีก Gattaca (1997)
I gotta do this MTV thing, then talk to a producer---คริส ขอคุยด้วยหน่อย -คุณเรียกชื่อผมแบบนี้ที่นี่ไม่ได้ Rock Star (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรียกชื่อ [v.] (rīek cheū) EN: designate ; call ; call out names ; call the roll ; make a roll call   FR: appeler ; désigner ; nommer ; faire l'appel

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
call by2[PHRV] เรียกชื่อ, See also: ประกาศชื่อ, ขานชื่อ, Syn. go by
know as[PHRV] เรียกว่า, See also: เรียกชื่อว่า
number off[PHRV] ขานชื่อ, See also: เรียกชื่อ (ทางทหาร)
miscall[VT] เรียกชื่อผิด, Syn. misname, misterm, mistitle
page[VT] เรียก, See also: เรียกชื่อ, ขานชื่อ, Syn. hunt for, seek for, call the name of
term[VT] ตั้งชื่อ, See also: เรียกชื่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bename(บิเนม') {benamed,benaming,benames} vt. เรียกชื่อ,ตั้งชื่อ
compellation(คอมพะเล'เชิน) n. การเรียกชื่อ,การเรียกชื่อเสียงเรียงนาม,ชื่อเสียงเรียงนาม
ems(อีเอ็มเอส) ย่อมาจาก expanded memory specification บางครั้งก็เรียกชื่อเต็มเลยว่า LIM-EMS ย่อมาจากคำว่า Lotus-Intel Microsoft Expanded Memory Specification อีเอ็มเอสนั้นเป็นโปรแกรมที่ขยายตัวประมวลผล 8088 ที่มีหน่วยความจำ 640 K ให้มีเนื้อที่มากขึ้น เพื่อให้มีที่พอบรรจุโปรแกรมโลตัส 1-2-3 ซึ่งเป็นโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) ขนาดใหญ่ ลงไปในหน่วยความจำที่มีขนาดเพียง 640 K ได้ ในปัจจุบัน ไม่มีความจำเป็นต้องใช้โปรแกรมอีเอ็มเอสนี้แล้ว เพราะหน่วยความจำของไมโครคอมพิวเตอร์รุ่น ใหม่ ๆ มีขนาดใหญ่กว่าสมัยก่อนมาก
epithet(เอพ'พะเธท) n. คำเรียกชื่อ,ชื่อรอง,คำคุณศัพท์., See also: epithetic adj. ดูepithet epithetical adj. ดูepithet, Syn. title,name
father(ฟา'เธอะ) {fathered,fathering,fathers} n. บิดา,พ่อ,ผู้ปกครอง,พระ,พ่อบุญธรรม,คำเรียกชื่อผู้อาวุโสเพื่อแสดงความเคารพ,ผู้อาวุโสที่สุดของกลุ่ม,ผู้นำของเมือง,ผู้ก่อตั้ง,ผู้มาก่อน,แบบเริ่มแรก -Phr. (the Father พระผู้เป็นเจ้า) . vt. ให้กำเนิด,ริเริ่ม,เป็นพ่อ,ยอมร
in line programโปรแกรมแทรกชุดคำสั่งแทรกหมายถึง ชุดคำสั่งส่วนหนึ่งที่เขียนแทรกไว้ในโปรแกรม ใช้ชื่อที่กำหนดขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อสะดวกในการเรียกใช้ คำสั่งกลุ่มนี้ โดยปกติ จะประกอบด้วยคำสั่งหลายคำสั่ง ที่ผู้ทำโปรแกรมนำมารวมไว้ ชุดคำสั่งแทรกนี้จะต้องกำหนดชื่อคำสั่งไว้ตอนต้นโปรแกรม เมื่อใดก็ตาม ที่มีการเรียกชื่อคำสั่งที่กำหนดนี้ ก็จะเท่ากับเป็นการเรียกใช้กลุ่มคำสั่งที่ประกอบด้วยคำสั่งนี้ทั้งชุด ชุดคำสั่งแทรกนี้ เราสามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลาที่เรียกใช็โปรแกรมนี้อยู่ หรือทุกแห่งที่ต้องการใช้คำสั่งกลุ่มนั้นมีความหมายเหมือน macro instruction, macro program
international business maนิยมเรียกชื่อย่อว่า IBM (อ่านว่า ไอบีเอ็ม) เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรประมวลผลสำหรับธุรกิจหลายชนิด ซึ่งก็หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง ไอบีเอ็มเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดบริษัทหนึ่งในด้านนี้ ในปัจจุบัน เริ่มมีคู่แข่งมากขึ้น บริษัทไอบีเอ็มนี้ผลิตคอมพิวเตอร์ทุกขนาดตั้งแต่ขนาดใหญ่ (mainframe) จนถึงไมโครคอมพิวเตอร์ ราคาเครื่องของบริษัทนี้จะแพงกว่าของบริษัทอื่น และมีบริษัทมากมายพยายามเลียนแบบ จนเกิดมีคำ"IBM compatibles" ซึ่งใช้เรียกเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่เทียบเคียงกับคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มได้ กล่าคือ ใช้โปรแกรมระบบเดียวกัน
lpt(แอลพีที) ย่อมาจาก line printer ในระบบดอส หมายถึงช่องทางด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีไว้สำหรับเสียบสายต่อไปยังเครื่องพิมพ์ ถ้ามีเครื่องพิมพ์ต่ออยู่หลายเครื่อง จะเรียกชื่อช่องแรกว่า แอลพีทีหนึ่ง (LPT1) ช่องต่อมาเป็นแอลพีทีสอง (LPT2)
metonym(เมท'ทะนิค) n. คำเรียกชื่อสิ่งหนึ่งโดยการใช้อีกสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันแทน
miscall(มิสคอล') vt. เรียกชื่อผิด, See also: miscaller n.

English-Thai: Nontri Dictionary
miscall(vt) เรียกชื่อผิด
name(vt) ตั้งชื่อ,เรียกชื่อ,ออกชื่อ,แนะนำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top