ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เรียกขวัญ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เรียกขวัญ-, *เรียกขวัญ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียกขวัญ[V] comfort, See also: console, soothe, reassure, commiserate with, hearten, Syn. ปลอบขวัญ, Example: รัฐบาลเรียกขวัญและกำลังใจของชาวประมงไทยให้กลับคืนมา, Thai definition: กล่าวปลอบใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เรียกขวัญก. เชิญขวัญให้มาอยู่กับเนื้อกับตัวโดยมีหมอขวัญทำพิธี.
ขวัญเรียกขวัญหรือเชิญขวัญ เรียกว่า รับขวัญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So I figured my presence might be more inciting than comforting.เพราะงั้นผมเลยคิดว่าการเจอผมน่าจะเป็นการกระตุ้นเธอมากกว่าที่จะเรียกขวัญ Save the Date (2011)
Your job is to keep calm and reassure the cast and crew, all right?งานคุณคือใจเย็น เรียกขวัญกำลังใจ นักแสดงและทีมงาน Behind the Red Curtain (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรียกขวัญ[v. exp.] (rīek khwan) EN: comfort ; console ; soothe ; reassure ; commiserate with ; hearten   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top