ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เด็กเร่ร่อน

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เด็กเร่ร่อน-, *เด็กเร่ร่อน*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Before you could say, "Gypsy scum," we were knee-deep in dog muck, thieving kids and crusty jugglers.คุณควรจะขอบคุณเรามากกว่า เราเขาไปจัดการกับสุนัขข้างถนน เด็กเร่ร่อนและคนจรจัด Hot Fuzz (2007)
Thieving kids. Dog muck.เด็กเร่ร่อน,หมาข้างถนน Hot Fuzz (2007)
Poor kid was probably homeless.เขาคงเป็นเด็กเร่ร่อน Signals Crossed (2010)
We'll talk to the press. You should warn any transient kids you might know.เราจะคุยกับสื่อ คุณควรจะเตือนเด็กเร่ร่อน There's No Place Like Home (2011)
Marco on the streets, enlisted by the Cazadores at age 10 like his father, dead in a gutter at 19!มาร์โกจะต้องเป็นเด็กเร่ร่อน เข้าร่วมแก็งค์ \ กับมาซาโดเรส ตอนอายุ 10 ขวบเหมือนพ่อของเขา ตายอยู่ในเขตสลัมตอนอายุ 19 Always (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็กเร่ร่อน[n. exp.] (dek rērǿn) EN: waif ; homeless child   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gamin[N] เด็กเร่ร่อน, See also: เด็กจรจัด, Syn. ragamuffin

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top