Search result for

อันที่จริงแล้ว

(17 entries)
(0.022 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อันที่จริงแล้ว-, *อันที่จริงแล้ว*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The great news is she insisted that she's not gonna change her mind, which means she's actually thought about changing her mind, which means she's not sure she's ready to be a mom, which means she's not ready to be a mom,เธอยืนกรานว่า... เธอไม่เปลี่ยนใจ นั่นหมายความว่าอันที่จริงแล้ว เธอคิดที่จะเปลี่ยนใจ Joy (2008)
I was actually doing the "I get it" thing.อันที่จริงแล้วฉันทำแบบว่า"ฉันต้องทำให้ได้" Emancipation (2008)
Actually, you should read the psych literature.อันที่จริงแล้วคุณน่าจะอ่าน บทกวี Dying Changes Everything (2008)
Actually, this time I saved him.อันที่จริงแล้ว คราวนี้ พ่อเป็นคนช่วยเขาเองล่ะ The Dark Knight (2008)
In fact, in all my research, I found that he never missed a target.อันที่จริงแล้ว ผมว่าเค้า ไม่เคยพลาดเป้าหมายเลยซักครั้งเดียว Wanted (2008)
Actually I was thinking of driving up to Los Alamos. They've got this...อันที่จริงแล้ว... Pilot (2008)
Well, actually, it's just basic chemistry but thank you, Jesse.อ้อ อันที่จริงแล้ว มันเป็นเเค่เคมีขั้นพื้นฐาน Pilot (2008)
See, I actually...- อันที่จริงแล้ว G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Actually, could you get me a smaller size in this?อันที่จริงแล้วคุณช่วยเอาไซส์ที่เล็กกว่านี้มาด้วยหน่อยซิค่ะ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
He said she's gonna be fine, but she's clearly-เขาบอกว่าเธอจะไม่เป็นไร แต่อันที่จริงแล้ว Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
It was nice meeting you, Matt, and... that's the first time I've ever said that to anybody and actually meant it, so...ฉันดีใจที่ได้รู้จักคุณนะ แมทท์ และนั้นเป็นครั้งแรกที่ฉันจะพูดแบบนี้กับคนอื่น อันที่จริงแล้ว ฉันหมายถึง Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Yeah, clearly you weren't a boy scout.ใช่ อันที่จริงแล้วคุณไม่ได้เรียนลูกเสือ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันที่จริงแล้ว[adv.] (anthījing laēo) EN: in fact   FR: à vrai dire ; pour tout dire

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym) 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป (icon) อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
ebcdic(เอบซีดิก) ย่อมาจาก extended binary coded decimal interchange code (แปลว่า รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยาย) เป็นชื่อของรหัสคอมพิวเตอร์รหัสหนึ่ง ที่กำหนดไว้สำหรับเปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองแบบขยาย บริษัทไอบีเอ็มเป็นผู้คิดและคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มก็ใช้รหัสนี้ทั้งหมด แต่ในปัจจุบัน คนทั่วไปนิยมใช้รหัสแอสกี (ASCll) มากกว่า อันที่จริงแล้ว ผู้ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของรหัสเหล่านี้เลยก็ได้
extended binary coded decextended binary coded decimal interchange code รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยายใช้ตัวย่อว่า EBCDIC (อ่านว่า เอ็บซีดิก) เป็นชื่อของรหัสคอมพิวเตอร์รหัสหนึ่ง ที่กำหนดไว้สำหรับเปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองแบบขยาย บริษัทไอบีเอ็มเป็นผู้คิดและคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มก็ใช้รหัสนี้ทั้งหมด แต่ในปัจจุบัน คนทั่วไปนิยมใช้รหัสแอสกี (ASCll) มากกว่า อันที่จริงแล้ว ผู้ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของรหัสเหล่านี้เลยก็ได้
xmodemเอ็กซ์โมเด็มหมายถึง เกณฑ์วิธี (protocol) ในการถ่ายโอนข้อมูลผ่านโมเด็มที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่จะผ่านทางสายโทรศัพท์ อันที่จริงแล้ว เอกซ์โมเด็มนั้น เป็นชื่อ โปรแกรมที่ใช้ในการส่งข้อมูล แต่ในปัจจุบัน คนทั่วไปมักจะเรียกแฟ้มข้อมูลที่ส่งด้วยวิธีนี้ว่า เอ็กซ์โมเด็ม ซึ่งสามารถรับ/ส่งข้อมูลได้ทั้งแฟ้มข้อมูลที่เป็นโปรแกรม และแฟ้ม เอกสารธรรมดา นอกจากนั้น ในระหว่างการส่งจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนด้วย การถ่ายโอนข้อมูลแบบที่เรียกว่า YMODEM และ ZMODEM ก็ได้รับการพัฒนามาจาก XMODEM นี้ แต่ทำได้เร็วกว่า และถ่ายโอนข้อมูลได้ทีละมากกว่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top