ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หักบัญชี

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หักบัญชี-, *หักบัญชี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หักบัญชี[V] debit one's account, See also: deduct from one's account, put one's account, make a partial payment, Example: จ่ายค่าไฟฟ้าโดยให้เขาหักบัญชีสะดวกดี, Thai definition: ตัดเงินออกจากบัญชีเงินฝาก
หักบัญชี[V] make an auto payment through account number, See also: pay by withdrawing the amount of money in the bank, Syn. หักหนี้, ลบล้าง, ชำระหนี้, Example: จ่ายค่าไฟฟ้าโดยหักบัญชีสะดวกดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หักบัญชีก. เอาออกจากจำนวนที่มีอยู่ในบัญชี, หักกลบลบหนี้ทางบัญชี.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At the time, the World Society of London was the world's clearinghouse of scientific discovery.เป็นสำนักหักบัญชีของการค้น พบทางวิทยาศาสตร์ของโลก คำขวัญของมัน นัลเอียส ในคำพูด, When Knowledge Conquered Fear (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หักบัญชี[v. exp.] (hak banchī) EN: debit (one's account); deduct from one's account ; put one's account ; make a partial payment ; make an auto payment through account number ; pay by withdrawing the amount of money in the bank   FR: solder un compte

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
debit[VT] หักบัญชี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clearing(เคลีย'ริง) n. การชำระล้าง,การทำความสะอาด,ที่โล่ง,การแลกเปลี่ยนเอกสารธนาคาร,การหักบัญชี,ยอดจำนวนเงินที่หักบัญชีกัน
clearing housen. หน่วยงานแลกเปลี่ยนเอกสารการเงินหรือหักบัญชีกัน,หน่วยงานแลกเปลี่ยนข่าวกรอง
cross entryการนำเข้าบัญชีเพื่อหักล้างกัน,การหักบัญชีกัน
debit(เดบ'บิท) {debited,debiting,debits} vt.,n. (รายการ,การ) ลงบัญชีลูกหนี้,หักบัญชี,คิดเงิน, Syn. debt

English-Thai: Nontri Dictionary
clearing(n) ที่โล่ง,ที่แจ้ง,การหักบัญชี,การชำระล้าง
debit(vt) ลงบัญชีลูกหนี้,คิดเงิน,หักบัญชี

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top