ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ส่งเดช

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่งเดช-, *ส่งเดช*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ส่งเดช (adv ) carelessly, cursory, scrawl, scribble, slovenly

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่งเดช[ADV] at random, See also: haphazardly, Syn. ลวกๆ, มักง่าย, ส่งๆ, มั่วๆ, Example: คุณจะพูดส่งเดชไปอย่างนั้นไม่ได้ คนอื่นเขาเสียหาย, Thai definition: อย่างมักง่ายไม่ใส่ใจเท่าที่ควร, Notes: (ปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ส่งเดชว. ลวก ๆ, มักง่าย, เช่น ทำส่งเดชพอให้พ้นตัว, ส่ง ๆ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This must be Carlos.- ต้องเป็นคาร์ลอสแน่ - อย่าพูดส่งเดชสิ *batteries not included (1987)
No matter how incompetent the assassins or how much they miss one person always gets hit.ไม่ว่ามือปืนชั้นสวะจะยิงส่งเดชแค่ไหน ต้องมีคนหนึ่งโดนลูกหลงเสมอ The Bodyguard (1992)
- You have to earn the food.- เธอต้องหาอาหารเอง ไปหยิบส่งเดชไม่ได้นะ Brokedown Palace (1999)
- Maybe he's running.- เขาทำไปส่งเดชมั๊ง - อาจจะกำลังเตลิด... The Bourne Supremacy (2004)
They don't make mistakes. They don't do random.พวกนั้นไม่เคยผิดพลาด พวกนั้นไม่เคยทำส่งเดช The Bourne Supremacy (2004)
Don't shoot your mouth off without proof.อ้าวฉิบหายชี้ส่งเดช อย่ามาชี้มั่วนะเจ๊ Kung Fu Hustle (2004)
Don't shoot recklessly.อย่ายิงส่งเดช.. Letters from Iwo Jima (2006)
I'll just say anything next time and i'll just take a point.คราวหน้า ฉันตอบส่งเดชก็ต้องได้แต้มด้วยนะ Chuck Versus the Wookiee (2007)
Well, it's just so random, and the worst part is if I point that out, I'm a bitch.มันช่างดูเลือกสุ่มส่งเดชมากเลย และส่วนที่แย่ที่สุดคือ ถ้าฉันพูดออกไป ฉันก็เป็นนางตัวแสบ Everybody Says Don't (2009)
- Don't talk that way.-อย่าพูดส่งเดช The Scarlet Letter (2009)
If you half-ass the proposal, you're asking for it for the rest of your life.ถ้านายขอแต่งงานส่งเดช แล้วชีวิตนายที่จะอยู่ต่อไป My Fair Lady (2009)
If you conspire with every person that approaches you, you're not even really conspiring with anyone.ก็เท่ากับว่าคุณไม่ได้สมคบคิดอะไรกับใครเลย คุณก็แค่สุ่มทำส่งเดชไป Conspiracy Theories and Interior Design (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่งเดช[adj.] (songdēt) EN: happy-go-lucky ; haphazard   
ส่งเดช[adv.] (songdēt) EN: at random   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haphazard[ADJ] ซึ่งเกิดชึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ, See also: ส่งเดช, ตามบุญตามกรรม, Syn. hit-or-miss, random, Ant. determined, specific

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
half-assedadj. ส่งเดช,ตามบุญตามกรรม,ไม่ได้วางแผนเต็มที่,ไม่สมบูรณ์
haphazard(แฮพแฮซ'เซิร์ด) adj.,adv. ตามอำเภอใจ,ไม่มีการวางแผน,ส่งเดช,ไร้จุดหมาย, n. เหตุบังเอิญ,อุบัติเหตุ, See also: ness n., Syn. accidental
random(แรน'เดิม) adj. โดยการสุ่ม,ส่งเดช,ไม่เลือก,เป็นไปโดยบังเอิญ,ตามบุญตามกรรม,ตามโอกาส. adv. โดยการสุ่ม,ตามบุญตามกรรม -Phr. (at random โดยการสุ่ม,ตามบุญตามกรรม), See also: randomly adv. randomness n., Syn. haphazard,chance

English-Thai: Nontri Dictionary
haphazard(adj) โดยบังเอิญ,ตามบุญตามกรรม,ตามยถากรรม,ส่งเดช
random(adj) ส่งเดช,ตามเรื่อง,ตามบุญตามกรรม,โดยบังเอิญ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
粗雑[そざつ, sozatsu] (adv ) ส่งเดช, หยาบ, มักง่าย, ชุ่ย, ลวกๆ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top