ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สิ่งสกปรก

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สิ่งสกปรก-, *สิ่งสกปรก*
Longdo Dictionary ภาษามาเลย์ (MS) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
tahi (n ) สิ่งสกปรก, ปุ๋ย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งสกปรก[N] dirtiness, See also: filthiness, Example: บาดแผลประเภทนี้ติดเชื้อโรคได้ง่าย เพราะมีสิ่งสกปรกเข้าไปในบาดแผลตั้งแต่ต้น
สิ่งสกปรก[N] dirtiness, See also: filthiness, Example: บาดแผลประเภทนี้ติดเชื้อโรคได้ง่าย เพราะมีสิ่งสกปรกเข้าไปในบาดแผลตั้งแต่ต้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Keep them at it so they don't have time for dirty things.เพื่อให้พวกเขาไม่ได้มีเวลา สำหรับสิ่งสกปรก มาสิ ไอ้หนุ่มสาว How I Won the War (1967)
Father McKenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the graveพ่อ แมคเคนซี่ เช็ดสิ่งสกปรก จากมือของเขาในขณะที่เขาเดินจาก หลุมฝังศพ Yellow Submarine (1968)
You have made overtures for the past few weeks and all she has done is ignore you, humiliate you and treat you like so much dirt on the ground.คุณน่ะได้พยายามไปแล้ว เมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมา และสี่งที่หล่อนทำ นั่นก็คือการเมินใส่ต่อคุณ ทำให้คุณเสียหน้า ปฏิบัติกับคุณ อย่างกับสิ่งสกปรกบนพื้น Mannequin: On the Move (1991)
I wrote it in the dirt, and I fucking pissed on it!ฉันเขียนในสิ่งสกปรก, และฉันเป็นร่วมเพศในบทสรุปมันมั In the Name of the Father (1993)
Let me see, let me look - Is it rotted and covered with gookขอดูหน่อย ดูบ้างสิ / มันเน่าแล้วก็ถูกคลุมด้วยสิ่งสกปรก The Nightmare Before Christmas (1993)
Insects aren't disgusting, Mom.แมลงไม่ใช่สิ่งสกปรกนะแม่ Metamorphosis (2001)
- Dirt.- สิ่งสกปรก Wrong Turn (2003)
- Dirt road?- ถนนสิ่งสกปรกWrong Turn (2003)
Going in and out like this... it takes the impurities out of a girl's body.มันเข้าๆ ออกๆ แบบนี้นะ... มันเอาสิ่งสกปรกออกไปจากร่างกายผู้หญิงนะ Everybody Has a Little Secret (2004)
But remember, all that salt and grime...แต่จำไว้ว่าสิ่งที่เกลือและสิ่งสกปรก ... Cars (2006)
I can make a little turn on dirt.ฉันจะทำให้การเปิดเพียง เล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งสกปรก Cars (2006)
This ain't asphalt, son. This is dirt.นี้ไม่ได้เป็นยางมะตอยลูกชาย นี้เป็นสิ่งสกปรก Cars (2006)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dirt[N] สิ่งสกปรก
foul[N] สิ่งสกปรก
griminess[N] สิ่งสกปรก, See also: ความสกปรก, ขี้ฝุ่น
grubbiness[N] สิ่งสกปรก, See also: โสโครก, Syn. dirt
muck[N] สิ่งสกปรก, See also: ของสกปรก, ขี้โคลน, Syn. filth, dirt, slime
scourings[N] สิ่งสกปรกที่ได้มาจากการขัดถู, See also: กากเดนชั้นเลวของสังคมขยะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dirt(เดิร์ท) n. สิ่งสกปรก,ดิน,สิ่งที่ต่ำช้า,สิ่งที่ไร้ค่า,ความชั่ว,คำผรุสวาท,ภาษาลามก,การนินทา -Id. (do someone dirt กระทำสิ่งที่ชั่วแก่เขา), Syn. filth,obscenity
filth(ฟิลธฺ) n. สิ่งโสโครก,สิ่งสกปรก,ของสกปรก,ความโสโครก,ความโสมม,ความลามก,ความอนาจาร,ความหยาบโลน,ความทุจริต, Syn. dirt,dung,indecency,vileness
gook(กูค) n. สิ่งสกปรก,ของเหลวข้น
grime(ไกรม) n. สิ่งสกปรก,ฝุ่นบนผิวหน้า vt. ปกคลุมด้วยฝุ่นหรือสิ่งสกปรก, Syn. soot,dirt
grimy(ไกร'มี) adj. ซึ่งปกคลุมไปด้วยฝุ่นหรือสิ่งสกปรก., See also: grimily adv. griminess n.
muck(มัค) n. ปุ๋ยคอก,สิ่งสกปรก,มูลสัตว์,ภาวะที่ยุ่งเหยิง,ฝุ่น,ผงธุลี,สิ่งเหลวไหล,คำพูดเหลวไหล,ดินหินและสิ่งอื่น ๆ ที่ต้องสกัดออกเพื่อเอาแร่, Syn. mud,mudslinging
refined(รีไฟนดฺ') adj. สุภาพเรียบร้อย,ขัดเกลา,สละสลวย,ปราศจากสิ่งสกปรก,กลั่น,กรอง,ประณีต,ละเอียดลออ, See also: refinedly adv. refinedness n., Syn. subtle)
scavenge(สแคฟ'เวินจฺ) vt.,vi. ขนขยะ,กวาดขยะ,กวาด,ขับแก๊สเผาไหม้ออก,ขับควันออก,กินเนื้อตายเป็นอาหาร,เอาสิ่งสกปรกออก,ค้นหา
scouring(สเคา'ริง) n. การขัดให้สะอาด,การชะล้าง,การขัดถู., See also: scourings สิ่งสกปรกที่หลุดออกมาจากการขัดถู,กากเดนชนชั้นเลวของสังคมขยะ, Syn. cleansing
scrub(สครับ) vt. ถูอย่างแรง,ขัดอย่างแรง,ขัดสิ่งสกปรกออก,ล้าง,ล้างแก๊ส,ทำให้อากาศบริสุทธิ์,ทำงานหนัก,เลื่อนหรือระงับ (การส่งขีปนาวุธ) vi. ทำความสะอาดโดยการขัดถู n. ต้นไม้เล็ก ๆ ,พุ่มไม้,สัตว์เลี้ยงพันธุ์ผสมหรือพันธุ์เลว,สิ่งที่เล็กกว่าปกติ,ของชั้นเลว,นักกีฬาชั้นสอง,ไม้กวาดแปรงที่ใช้จนขนสั้น adj. เล็กกว่าปกติ,แคระ,เตี้ย,คนชั้นเลว,กระจอก,ไม่สำคัญ

English-Thai: Nontri Dictionary
dirt(n) สิ่งสกปรก,สิ่งที่ไร้ค่า,ความชั่ว,ความเลวทราม
grime(n) ของเปื้อน,สิ่งสกปรก,ของเลอะเทอะ,ฝุ่น
sewage(n) น้ำเน่า,ของโสโครก,สิ่งสกปรก
stain(n) รอยด่าง,รอยเปื้อน,สิ่งสกปรก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top