ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สังฆราช

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สังฆราช-, *สังฆราช*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังฆราช[N] patriarch, Count unit: องค์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สังฆราชน. ตำแหน่งพระมหาเถระผู้เป็นใหญ่สูงสุดในสังฆมณฑล.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did you forget that Pope sanctified this himself?นายลืมไปแล้วเหรอ ว่าวันนี้พระสังฆราชจะมาประกอบพิธีด้วยตนเอง ? Love So Divine (2004)
Didn't you tell me Pope sanctified it?นายบอกฉันเองไม่ใช่เหรอ ว่างานนี้พระสังฆราชจะเป็นประธาน ? Love So Divine (2004)
Oh, I beg-a you pardon... Ill probably say it was only a cardinal...โอ๊ะ ขอโทษที บางทีอาจจะเป็นแค่พระสังฆราช Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Yeah,you're preaching to the choir,sir.ครับ สอนสังฆราชแล้วละครับ All in the Family (2008)
Maximus.สังฆราชา Tangled (2010)
Maximus.สังฆราชา Tangled (2010)
You remember when Lincoln used the archbishop to sell the union cause?นายจำตอนลินคอนด์ ใช้พระสังฆราชขายแนวคิดสหภาพแรงงานมั้ย? The End of the World as We Knew It (2011)
You know you're preaching to the choir, girl.คุณรู้นี่ว่ากำลังสอนหนังสือสังฆราชอยู่ สาวน้อย Triggerfinger (2012)
I have consulted with the High Septon and he assures me that their crimes against the realm free you from any promise you have made to them in the sight of the Gods.ข้าน้อยหารือกับองค์พระสังฆราชแล้ว เขายืนยัน ว่าราชอาญาต่อแผ่นดิน ได้ปลดปล่อยท่านจากคำสัญญาใดๆ ที่ท่านเอ่ย Valar Morghulis (2012)
It's a Papist plot.มันเป็นพล็อตสังฆราชRED 2 (2013)
_(พระสังฆราชมอบหมายภาระกิจให้เจ้า) The Climb (2013)
Usher added up the generations of the prophets and the Patriarchs, the 139 "Begats" of the Old Testament, between Adam and the time of Nebuchadnezzar, and discovered that the world began on October 22 in the year 4004 B.C.อัชเชอร์เพิ่มขึ้นรุ่นของผู้เผยพระวจนะ และพระสังฆราช 139 ให้กำเนิดบุตร ของพันธสัญญาเดิม The Clean Room (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สังฆราช[n.] (sangkharāt) EN: patriarch   FR: patriarche [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pontiff[N] สังฆราช, See also: บิชอป, สันตะปาปา, Syn. cardinal, prelate, pope

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pontiff(พอน'ทิฟ) n. สังฆราช,บิชอพ,สันตะปาปา, Syn. bishop,Pope
pontificate(พอนทิฟ'ฟะคิท) n. ตำแหน่งสังฆราช. vi. พูดจาหยิ่งยโส,พูดแบบวางท่าวางทาง,ทำหน้าที่สังฆราช
pope(โพพ) n. สันตะปาปา,สังฆราช

English-Thai: Nontri Dictionary
patriarch(n) พระราชาคณะ,พระสังฆราช,บาทหลวง,หัวหน้าครอบครัว,ปรมาจารย์,ผู้เฒ่า
pontiff(n) สังฆราช,สันตะปาปา
pontifical(adj) เกี่ยวกับสังฆราช,เกี่ยวกับสันตะปาปา
pontificate(n) ที่ทำการของสังฆราช,ตำแหน่งสังฆราช
pope(n) สันตะปาปา,สังฆราช
prelacy(n) ที่ทำการของสังฆราชา,ตำแหน่งพระราชาคณะ
see(n) ที่ทำการของสังฆราช

German-Thai: Longdo Dictionary
Papst(n ) |der| พระสังฆราชในศาสนาคริสต์ เช่น Papst Benedikt XVI. hat die universelle Vorrangstellung der katholischen Kirche bekräftigt und damit einen Sturm der Entrüstung entfacht., See also:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top