ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วิวาท

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วิวาท-, *วิวาท*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิวาท[V] dispute, See also: argue, debate, quarrel, squabble, clash, Syn. ทะเลาะ, ทะเลาะวิวาท, Example: สองคนนี้เป็นคู่อริที่เคยวิวาทต่อกันด้วยเรื่องส่วนตัวเมื่อหลายปีก่อน, Thai definition: ทุ่มเถียงกันด้วยความโกรธ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิวาทก. ทะเลาะ เช่น เด็กวิวาทกัน, มักใช้เข้าคู่กับคำ ทะเลาะ เป็น ทะเลาะวิวาท.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
During the night, I spat up something strange.ดื่มตอนกลางคืน, ฉันทะเลาะวิวาทกันขึ้นสิ่งที่ แปลก The Old Man and the Sea (1958)
You don't see the Swiss team fighting', do you?นายเห็นทีมสวิสทะเลาะวิวาทมั้ย? Cool Runnings (1993)
Because I'm in uniform, I cannot retaliate, sir.ผมอยู่ในเครื่องแบบผมก่อเหตุวิวาทไม่ได้ Malèna (2000)
This ain't no street fight out there.นี่ไม่ใช่ที่ทะเลาะวิวาท Gridiron Gang (2006)
M.I.T., before I got bounced for fighting.เอ็ม.ไอ.ที. ก่อนที่จะถูกไล่ออกเพราะทะเลาะวิวาท Everybody Loves a Clown (2006)
I'm the one that answered that domestic dispute call way back when, remember?ฉันเป็นคนรับสายเรื่องวิวาทกัน ในครอบครัวตอนนั้น จำได้มั้ย It's Alive! (2007)
He died in an inmate altercation.เขาตายในการทะเลาะวิวาทของผู้ต้องขัง It's Alive! (2007)
Pending an internal affairs investigation.รอการสอบพฤติกรรม ก่อเหตุทะเลาะวิวาทภายใน Resistance Is Futile (2007)
He might be stealing things from other workers, starting fights.เขาอาจจะขโมยของจากคนงานคนอื่น ทะเลาะวิวาท Catching Out (2008)
During the altercation, did your son threaten to kill Mr. Schilling?ขณะที่มีการทะเลาะวิวาท ลูกคุณได้ข่มขู่ที่จะฆ่าคุณชิลลิ่งด้วย? Me and My Town (2008)
Jail, brawling in public.คุก ทะเลาะวิวาทในที่สาธารณะ The Serena Also Rises (2008)
Let's close this incident as a small brawl.ทำให้มันจบเหมือนกับเป็นการทะเลาะวิวาทธรรมดาเถอะ Hong Gil Dong, the Hero (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิวาท[v.] (wiwāt) EN: dispute ; argue ; debate ; quarrel ; squabble ; clash ; bully   FR: se disputer ; se quereller

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bully[VI] พาล, See also: วิวาท, หาเรื่อง, ระราน, ข่มเหง, กดขี่, รังแก, กลั่นแกล้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affray(อะเฟร') n. การทะเลาะวิวาท, การต่อสู้ของคนในสาธารณะ. -vt. ทำให้กลัว. -affrayer n., Syn. battle, fight, fracas ###A. peace)
altercate(ออล' เทอะเคท) vi. ทะเลาะกัน, วิวาทกัน. -altercator n. (dispute)
bantam(แบน'เทิม) n. ไก่ขนาดเล็ก,คนรูปร่างเล็กที่ชอบทะเลาะวิวาท adj. เล็ก (diminutive)
bicker(บิค'เคอะ) {bickered,bickering,bickers} vt.,n. (การ) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,สั่น,ระยิบระยับ, See also: bicker n. ดูbicker
bickering(บิค'เคอริง) n. การทะเลาะวิวาท
brabblevt.,n. (การ) ทะเลาะ,ทะเลาะวิวาท
brawl(บรอล) {brawled,brawling,brawls} vt.,n. (การ) ทะเลาะวิวาทอย่างเสียงดัง,การเอะอะโวยวาย, See also: brawler n. ดูbrawl
broil(บลอล) {broiled,broiling,broils} vt.,vi.,n. (การ) ย่าง,ปิ้ง,เผา,ทำให้ร้อนจัด, เร่าร้อน,โกรธ,ทะเลาะวิวาท, Syn. cook,heat,bake,burn
catamountn. สัตว์ป่าในตระกูลแมว,ผู้ที่ชอบทะเลาะวิวาท
chauvinism(โช'วะนิซซีม) n. การแสดงความรักชาติอย่างรุนแรงที่ชอบต่อสู้วิวาท,การยึดถืออุดมการณ์อย่างอคติ, See also: chauvinist n. chauvinistic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
affray(n) การทะเลาะวิวาท,การต่อสู้
altercate(vi) ทะเลาะกัน,วิวาทกัน,เป็นปากเสียงกัน
altercation(n) การวิวาท,การทะเลาะ
bicker(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง
bicker(vi) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง
brawl(n) การทะเลาะกัน,การมีปากเสียง,การวิวาท
brawl(vt) ทะเลาะกัน,วิวาท,เป็นปากเสียง,ด่ากัน
broil(n) การทะเลาะวิวาท,การทะเลาะเบาะแว้ง
contention(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง,การต่อสู้,การแข่งขัน
contentious(adj) ชอบทะเลาะวิวาท,ชอบต่อสู้,ชอบโต้เถียง,ชอบแย้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top