Search result for

ลาม

(80 entries)
(0.1222 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลาม-, *ลาม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลาม[V] spread, See also: extend, expand, diffuse, Syn. แผ่ขยาย, ขยาย, ลุกลาม, แพร่กระจาย, Example: ปัญหาวิกฤติการเงินในเอเชียลามไปถึงออสเตรเลีย, Thai definition: แผ่ขยายมากออกไปทุกที
ลาม[V] take liberties with, See also: be offensive to, be rude, talk offensively, Syn. ลามปาม, ล่วงเกิน, Ant. เคารพ, Example: แม่ห้ามลูกชายไม่ให้พูดจาลามถึงผู้ใหญ่, Thai definition: กระทำกิริยาไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเรื่อยไปต่อบุคคลเมื่อเห็นว่าเขาไม่ถือ
ลาม[ADJ] pornographic, See also: filthy, lewd, obscene, indecent, dirty, smutty, Syn. อุจาด, ลามกจกเปรต, Example: รัฐบาลตั้งท่าขึงขังที่จะเอาโทษคนขายหนังสือลามก, Notes: (บาลี)
ลาม[V] be indecent, See also: be obscene, be smutty, be dirty, be filthy, Syn. อุจาด, ลามกจกเปรต, Example: เขาเชื่อมั่นว่าเรื่องของเราไม่ผิดศีลธรรม ไม่ลามก, Notes: (บาลี)
ลามปาม[V] concern, See also: touch upon, have something to do with, Example: เรื่องห้ามแต่งงานวันพฤหัสบดีเป็นเรื่องของเทวดาแท้ๆ ทำไมจึงลามปามมาเป็นเรื่องห้ามของมนุษย์ด้วย, Thai definition: ต่อเนื่องไปถึงอื่นด้วย, เลยเถิดไปถึง
ลามปาม[V] concern, See also: touch upon, have something to do with, Example: เรื่องห้ามแต่งงานวันพฤหัสบดีเป็นเรื่องของเทวดาแท้ๆ ทำไมจึงลามปามมาเป็นเรื่องห้ามของมนุษย์ด้วย, Thai definition: ต่อเนื่องไปถึงอื่นด้วย, เลยเถิดไปถึง
ลามกอนาจาร[ADJ] adult, Syn. ลามก, อนาจาร, Example: หนังสือเล่มนี้ออกได้เพียงวันเดียวก็ถูกโจมตีว่าเป็นเรื่องลามกอนาจาร, Thai definition: ที่ต่ำชั่วน่าอับอายเป็นที่น่ารังเกียจในด้านความดีงาม
ลามกอนาจาร[ADJ] adult

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลามก. แผ่ขยายต่อเนื่องออกไป เช่น ไฟลาม แผลลาม
ลามกระทำกิริยาไม่รู้จักที่ตํ่าที่สูงเรื่อยไปต่อบุคคลเมื่อเห็นว่าเขาไม่ถือ.
ลาม(-มก) ว. หยาบช้าต่ำทราม, หยาบโลน, อันเป็นที่น่ารังเกียจของคนดีมีศีลธรรม, เช่น หนังสือลามก พูดลามก ทำลามก.
ลามปามว. ต่อเนื่องไปถึงสิ่งอื่นหรือคนอื่นด้วย เช่น ด่าลามปามไปถึงบุพการี, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น ซึ่งแสดงว่าไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง เช่น พูดจาลามปาม แสดงกิริยาลามปามผู้ใหญ่.
ลามลวนก. ลวนลาม.
ลามเลียก. อาการที่เปลวไฟแลบลามไปที่อื่น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obsceneลาม[นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lamasลาม[TU Subject Heading]
Lamininลามินิน [TU Subject Heading]
Lamivudineลามิวูดีน [TU Subject Heading]
Obscenity (Law)ลามกอนาจาร (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Reincarnate lamasลามะผู้กลับชาติมาเกิด [TU Subject Heading]
Lamina Cribrosaลามินาไครโบรซา, กระดูกด้านนอกมีลักษณะโค้ง [การแพทย์]
Lamina Propriaลามินาโปรเปรีย [การแพทย์]
Laminaria Japonicaลามินาเรียจาปอนนิคา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When it's just the three of us, it's fine,เวลามีแค่เราสามคน มันก็ดี Chuck in Real Life (2008)
No, no time for oxygen. I am late.ไม่ใช่เวลามาหายใจ หนูสายแล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
I jumped the gun in proposing to you, and I've had a lot of time to think about it.ผมกระโดดเข้าเป็นนักล้วงเพื่อวางแผนไปที่คุณ และไม่คิดว่าจะใช้เวลามากเกี่ยวกับเรื่องนี้ Odyssey (2008)
Ramirez, Shen, go grab us some weapons.ลามีเรด,เชน ไปเอาอาวุธมา Dead Space: Downfall (2008)
In the chest while also herniating In the fighter's brain stem.แล้วยังลามไปถึงก้านสมองคนไข้ Not Cancer (2008)
This is no time for gossip.นี่ไม่ใช่เวลามาซุบซิบนินทา Adverse Events (2008)
I hate to break it to you, che, but simple delay won't work.ดังนั้นฉันเกลียดที่จะหยุดนายแต่การถ่วงเวลามันไม่ได้ผล Birthmarks (2008)
She talk dirty, or make you rely on vague hand signals?เธอพูดลามกหรือคุณพูดลามก ส่งสัญญานด้วยมือ Lucky Thirteen (2008)
It does look more like a heat rash to me.มันดูเหมือนมากกว่าไฟกำลังลามมายังฉัน ใช่.. Joy (2008)
His reaction time could be slower.เวลามีปฏิกิริยาของเขา กำลังช้าลง เขาหยุด ใช่.. Joy (2008)
And since we've ruled out infections and toxins-- it narrows it down to any one of a dozen genetic disorders, each of which takes more than a week to run.และตั้งแต่เราตัดการติดเชื้อ กับสารพิษออก มันก็จะแคบลง\ ถ้าเป็น 1ใน 12 ประเภท\ ของการสืบทอดทางพันธุกรรม ซึ่งการตรวจแต่ละอย่าง ใช้เวลามากกว่า 1 สัปดาห์ Joy (2008)
Clinical trials take time. Your time is my time.การลงคลีนิคใช้เวลามาก เวลาของคุณคือเวลาของผม Emancipation (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลาม[v.] (lām) EN: spread ; extend ; expand ; diffuse   FR: se répandre ; s'étendre
ลาม[v.] (lām) EN: take liberties with ; be offensive to ; be rude ; talk offensively   
ลาม[adj.] (lāmok) EN: obscene ; filthy ; lewd ; indecent ; pornographic ; porn ; smutty   FR: obscène ; indécent ; dégoûtant ; pornographique ; porno (fam.) ; cochon (fam.)
ลามกอนาจาร[adj.] (lāmokanājān) EN: adult ; indecent   FR: adulte ; indécent
ลามปาม[v.] (lāmpām) EN: concern ; touch upon ; have something to do with   FR: concerner
ลาม[n.] (lāmā) EN: lama   FR: lama [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
Quran(proper noun) คัมภีร์กุรอานของศาสนาอิสลาม, S. Koran, Kuran, Coran,
to be on the top of the worldเป็นสำนวนแปลได้สองแบบ คือ มีความสุขอย่างล้นหลาม มีความสุขที่สุด หรือประสบความสำเร็จอย่างสูง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blue[ADJ] หยาบโลน, See also: ลามก, Syn. explicit
dirty[ADJ] ลาม
filthy[ADJ] หยาบคาย, See also: ลามก, เลวทราม, Syn. dirty, lewd, smutty
lama[N] พระธิเบต, See also: ลามะ, นักบวชของธิเบต
llama[N] ลามะ, See also: สัตว์เคี้ยวเอื้องขนปุยจำพวกหนึ่ง
obscene[ADJ] ลามก, See also: หยาบโลน, อนาจาร, สัปดน, น่าบัดสี, Syn. lewd, indecent, Ant. decent, pure
randy[ADJ] ลามก, See also: มีตัณหาราคะ
raunchy[ADJ] ซึ่งปลุกใจเสือป่าหรือแนวเซ็กซ์ซี่, See also: ลามก, Syn. sexy
ribald[ADJ] หยาบคาย, See also: ลามก, หยาบโลน, Syn. bawdy, indecent, rude, Ant. refined, decent
risque[ADJ] ลามก, See also: อนาจาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
al sirat(แอลไซราท') ทางที่ถูกของศาสนา (อิสลาม) สะพานสวรรค์ (แคบเหมือนใบมีดโกน)
anaconda(แอนนะคอน' ดะ) n. งูขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งในอเมริกาใต้, งูเหลือมหรืองูหลามขนาดใหญ่
arbor(อาร์'เบอะ) n. เพลามีด, แกน,ด้าม,ซุ้มไม้,ต้นไม้ (pl.arbores) (-ar- boresque adj.), Syn. pergola, bower)
arbour(อาร์'เบอะ) n. เพลามีด, แกน,ด้าม,ซุ้มไม้,ต้นไม้ (pl.arbores) (-ar- boresque adj.), Syn. pergola, bower)
backfire(แบค'ไฟเออะ) {backfired,backfiring,backfires} vi.,n. (การ) ระเบิดถัง (เครื่องยนต์ที่มีเชื้อเพลิงเผาไหม้ไม่สมบูรณ์) ,เผาบริเวณหนึ่งเพื่อสกัดการลุกลามของไฟที่กำลังมา,เกิดผลที่ไม่ต้องการให้เกิด, Syn. boomerang ###A. succeed
bawdry(บอ'ดรี) n. ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความลามก,ภาษาลามก,การผิดประเวณี
bawdy(บอ'ดี) adj. หยาบคาย,ลามก n. คำพูดหยาบคาย,คำเขียนที่หยาบคาย, Syn. indecent
buffer(บัฟ'เฟอะ) {buffered,buffering,buffers} n. ตัวกันชน,สารที่สามารถทำให้ทั้งกรดและด่างเป็นกลาง,เครื่องขัดเงา,คนงานขัดเงา vt. ใส่ตัวทำให้กรดหรือด่างเป็นกลาง,ผ่อนคลาย,ปกป้อง,กันชน, Syn. cushion ที่พัก (ข้อมูล) กันชนบัฟเฟอร์ในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ (พิมพ์ตามไม่ทัน) เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด คอมพิวเตอร์นั้นจะมีที่พักข้อมูลทั้งเมื่อรับข้อมูลเข้าและเมื่อส่งข้อมูลออก อันที่จริง บัฟเฟอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง
caliph(แคล'ลิฟ) n. กาหลีบ,ผู้นำฝ่ายปกครองและศาสนาในประเทศอิสลาม, See also: caliphal adj. ดูcaliph, Syn. calif,kalif,khalif
chaste(เชสทฺ) adj. บริสุทธิ์,ดีงาม,ไม่ลามก,เรียบ ๆ ,ง่าย ๆ ,ยังไม่แต่งงาน,พรหมจารี, See also: chasteness n., Syn. celibate

English-Thai: Nontri Dictionary
diamond(n) เพชร,แหวนเพชร,รูปข้าวหลามตัด,รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
dirty(adj) สกปรก,โสมม,ชั่วช้า,เลวทราม,ลาม
enrage(vi) เดือดดาล,โกรธ,บ้าคลั่ง,โหมกระหน่ำ,ลุกลาม
filth(n) สิ่งปฏิกูล,ของสกปรก,สิ่งโสโครก,ความลามก,ความโสมม
filthiness(n) ความโสโครก,ความลามก,ความสกปรก,ความหยาบคาย
filthy(adj) โสโครก,สกปรก,โสมม,ลามก,หยาบ
finny(adj) มีครีบ,เหมือนครีบ,มีปลามาก
flamingo(n) นกกระเรียน,นกฟลามิงโก
infectious(adj) ติดต่อกัน,ระบาดถึงกัน,แพร่เชื้อ,ลาม
insurgence(n) การกบฏ,การจลาจล,การลุกลาม,การกำเริบ

German-Thai: Longdo Dictionary
Forelle(n) |die, pl. Forellen| ปลาประเภทหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็น รสชาดดี รูปร่างคล้ายปลาแซลมอนแต่มีขนาดเล็กกว่า ตามท้องปลามักมีจุดสีดำ เนื้อปลามีทั้งสีขาวและสีส้ม
Lachs(n) |der, pl. Lachs| ปลาขนาดใหญ่ที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็นตามทะเลเหนือ และแพร่พันธุ์ตามแม่น้ำ รสชาดดี เนื้อปลามีสีส้ม
Stempelkarte(n) |die, pl. Stempelkarten| บัตรสำหรับ ตอกหรือรูด เวลามาทำงานหรือเวลาเลิกงาน
Koran(n) |der, nur Sg.| คัมภีร์กุรอ่าน, คัมภีร์โกหร่านของศาสนาอิสลาม
Hals über Kopf(colloq) อย่างรวดเร็วผลีผลาม, See also: S. unüberlegt
üppig(adj) ล้นหลาม, อุดมสมบูรณ์ เช่น Der Mann trägt einen üppigen Bauch vor sich her. ผู้ชายคนนี้มีพุงห้อยมาเชียว
gedankenlos(adj adv) อย่างผลีผลาม, ที่ไม่ได้ตริตรองก่อน เช่น Es war gedankenlos von ihr, von dem gefährlichen Thema anzufangen. หล่อนไม่ได้คิดก่อนที่จะเริ่มหัวข้อที่ล่อแหลม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top