ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลาพักร้อน

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลาพักร้อน-, *ลาพักร้อน*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ลาพักร้อน (vt ) take a vacation leave

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-You took over while Slavic is vacationing?- ผมมาทำงาน... แทนคุณสเลแว็กช่วงลาพักร้อน Oh, God! (1977)
Yeah. Good. I heard you're takin' some time.ดี ได้ข่าวว่าจะลาพักร้อน Good Will Hunting (1997)
- Sorry to cut your holiday short, but...-โทษทีที่กวนเวลาพักร้อน แต่... The Red Violin (1998)
I'm not spending my entire break in Planet Chinaหนูไม่อยู่ในโรงงิ้วนี่ จนหมดเวลาพักร้อนนะคะ Saving Face (2004)
Gentlemen, thank you for cutting your vacations short.ท่านสุภาพบุรุษ,ขอบคุณ ที่ลดเวลาพักร้อน Lost Son (2004)
Put two hours on my vacation, just like that.มีเวลาพักร้อนเพิ่ม2ชั่วโมงแบบนี้... Transporter 2 (2005)
He's on vacation.เขาลาพักร้อนTransporter 2 (2005)
She's on vacation. Who's calling, please?เธอลาพักร้อนอยู่ค่ะ ขอโทษนะค่ะ ใครพูดค่ะ? April Snow (2005)
- Yes, that's right. - My wife was on vacation.ค่ะ, ใช่ค่ะ ภรรยาผมเธอลาพักร้อน April Snow (2005)
Let's go away together. Can you take time off?ไปด้วยกันนะ, คุณลาพักร้อนได้ไหม? April Snow (2005)
- I need a vacation!-ผมอยากลาพักร้อนจริง! Enchanted (2007)
I am thrilled that you're enjoying your trip to the mountains, but it's not an open-ended vacation.ฉันพอใจที่คุณกำลังสนุกสนานกับการเิดินทางไปสู่ภูเขาของคุณ แต่ัมันไม่ใช่เวลาพักร้อนสำหรับกรณีคำถามที่ต้องการคำตอบ The Sunshine State (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลาพักร้อน[v. exp.] (lā phak røn) FR: partir en congé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vacation[VI] ลาพักผ่อน, See also: ลาพักร้อน, ลาพัก

English-Thai: Nontri Dictionary
bower(n) ร่มไม้,ซุ้มไม้,ศาลาพักร้อน
kiosk(n) แผงขายหนังสือพิมพ์,ตู้โทรศัพท์,ปะรำ,ศาลาพักร้อน,เวทีดนตรี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
有給休暇[ゆうきゅうきゅうか, yuukyuukyuuka] (n) ลาพักร้อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top