ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พันทาง

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พันทาง-, *พันทาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พันทาง[ADJ] hybrid, Example: ล่อเป็นลูกพันทางของม้าและลา, Thai definition: ที่พ่อแม่ต่างพันธุ์กัน, ที่ต่างชนิดอย่างแกมกัน
พันทาง[N] hybrid, See also: mongrel, cross, Ant. พันธุ์แท้, Example: สุนัขข้างถนนส่วนมากเป็นพันทางทั้งนั้น หาพันธุ์แท้ได้ยาก, Thai definition: สัตว์ที่พ่อแม่ต่างพันธุ์กัน, สิ่งต่างชนิดบางอย่างที่แกมกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พันทางน. เรียกไก่ที่พ่อเป็นอู แม่เป็นแจ้ ว่า ไก่พันทาง, ภายหลังเรียกเลยไปถึงสัตว์ที่พ่อแม่ต่างพันธุ์กัน (ยกเว้นปลากัด) จนถึงสิ่งต่างชนิดบางอย่างที่แกมกันหรือไม่เข้าชุดกัน เช่น สุนัขพันทาง เครื่องลายครามพันทาง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hybridพันทาง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Request assistance from the Eastern District Battalion.ร้องขอความช่วยเหลือจาก กองพันทางตะวันออก Akira (1988)
In fact the corporation is legally bound to put its bottom line ahead of everything else even the public good.อันที่จริง บรรษัทมีข้อผูกพันทางกฎหมาย ที่ต้องยึดถือธาตุแท้ของตนเหนือสิ่งใด แม้แต่ผลประโยชน์ของส่วนรวม The Corporation (2003)
(SIGHS DEEPLY) The Country will be run by Mongrels!อีกหน่อยประเทศคงถูกปกครองด้วยพวกพันทาง The Illusionist (2006)
You'II start giving, she'II start taking, until there's nothing left.อย่าสร้างความผูกพันทางอารมณ์ Chapter Fifteen 'Run!' (2007)
Affection, sex, emotional commitment. That's all just for fun, huh?ความรัก เซ็กส์ การผูกพันทางอารมณ์ ทุกอย่างแค่เพื่อความสนุก? 52 Pickup (2008)
While I'm in the service, even my dog ran away with some mutt, too.ตอนที่ฉันไปเป็นทหาร แม้แต่หมาของฉันมันยัง... หนีไปกับหมาพันทางโง่ๆ เลย My Sassy Girl (2008)
You're implying there was some kind of sexual tension involved.คุณกำลังสรุปว่าพวกเขา มีอะไรบางอย่าง แบบว่า ความรักใคร่ผูกพันทางเพศ ร่วมอยู่ด้วย นั่นเหรอ? The Bones That Weren't (2010)
Hell, I would have taken revulsion, any emotional engagement at all.นรกชัดๆ, ฉันควรยอมรับ การเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันนั่น ความผูกพันทางอารมณ์ใดๆ ทั้งหมด The Dig (2011)
There's got to be an emotional tie as well.แต่ต้องเป็นที่ๆผูกพันทางอารมณ์ด้วย Big Sea (2011)
Maybe it's not blood bonds that make us a family.อาจจะไม่ผูกพันทางสายเลือด ที่ทำให้เราเป็นครอบครัว Beauty and the Feast (2011)
He's just another small-minded mutt!เขาก็แค่สุนัขพันทางใจแคบอีกตัวนึง (I Loathe You) For Sentimental Reasons (2012)
I'm a mutt. You're a purebred.ฉันเป็นสุนัขพันทาง นายเป็นสายพันธุ์แท้ Addicted to Love (2012)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bastard(แบส'เทิร์ด) n. ลูกไม่มีพ่อ,ลูกนอกกฎหมาย,พันทาง,สิ่งสารเลว,สิ่งปลอมแปลง,วายร้าย,อ้ายชั่ว adj. เกิดแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย,ผิดปกติ,พิกล,เลว,ปลอม,เชื่อถือไม่ได้,ทำให้ผิดกฎหมาย), See also: bastardly adj. ดูbastard bastardy n. ดูbastard
hybrid(ไฮ'บริด) n.,adj. ลูกผสม,พันธุ์ผสม,พันทาง,ครึ่งชาติ,ลูกเลือดผสม,คำผสม., See also: hybridism n.
mongrel(มัง'เกริล) n. สัตว์หรือพืชที่เป็นพันธุ์ผสม,การผสมพันธุ์ต่างชนิดกัน สุนัขพันธุ์ผสม. adj. เกี่ยวกับพันธุ์ผสมหรือพันทาง., See also: mongrelism,mongrelness n., Syn. mixed,hybrid
piebald(ไพ'บอลดฺ) adj. สีดำสลับขาว,ลาย,สีผสม. n. สัตว์ลาย,สัตว์พันทาง

English-Thai: Nontri Dictionary
hybrid(adj) ที่มีพันธุ์ผสม,พันทาง,เป็นลูกผสม
hybrid(n) พันธุ์ผสม,พันทาง,ลูกผสม,คำผสม
mongrel(adj) พันธุ์ผสม,พันทาง
mongrel(n) สุนัขพันทาง,ลูกครึ่ง
nondescript(adj) พันทาง,จัดเข้าพวกไม่ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top