Search result for

ฝน

(104 entries)
(0.0239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝน-, *ฝน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝน[N] rain, Syn. พรรษา, วสันต์, วรุณ, พิรุณ, วรรษ, พรรษ, Example: คนโบราณมีความเชื่อว่าหากทำอะไรวิตถารหรือสัปดนแล้วฝนจะตก เช่น แห่นางแมว, Count unit: เม็ด, ห่า, Thai definition: น้ำที่ตกลงมาจากเมฆเป็นเม็ดๆ
ฝน[V] sharpen, See also: whet, rub, Syn. ขัด, เหลา, ตะไบ, ลับ, ขูด, Example: นายพรานกำลังฝนหินให้มีปลายแหลมคมเพื่อใช้เป็นอาวุธล่าสัตว์, Thai definition: ทำให้แหลม, ทำให้คม
ฝน[V] grind, Syn. บด, ตำ, ถู, โขลก, Example: ผู้ปรุงยาสมุนไพรสมัยก่อนมักใช้วิธีฝนยาเพื่อให้ยาละเอียด, Thai definition: ทำให้ละเอียด, ทำให้เป็นผง
ฝนตก[N] rain, Example: ถ้าเรานั่งอยู่ในห้องแล้วสงสัยว่าข้างนอกมีฝนตกหรือไม่ เราจะต้องยื่นมือออกไปรองน้ำฝนดู, Thai definition: ฝนที่โปรยเม็ดลงมา
ฝนกรด[N] acid rain, Example: สาธารณสุขต้องให้ความรู้แก่ชาวบ้านถึงพิษภัยของการบริโภคฝนกรด, Thai definition: น้ำในอากาศที่กลั่นตัวลงสู่พื้นดิน ปนเปื้อนสารเคมีซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรดที่มีความเข้มข้นสูงที่กระจายอยู่ในบรรยากาศ ทำให้น้ำมีคุณสมบัติเป็นกรด ไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้
ฝนฟ้า[N] rain, Syn. ฝน, Example: พิธีไสยศาสตร์เพื่อบังคับธรรมชาติซึ่งสมมติให้มีตัวตนเป็นผีสางเทวดาต้องอำนวยฝนฟ้าให้แก่ตนจะได้ไม่ต้องอดตาย
ฝนปรอย[N] drizzle, Example: วันนี้ฉันไม่ได้ออกไปไหนเลยเพราะข้างนอกมีฝนปรอยลงมาทั้งวัน, Thai definition: ฝนที่ตกเป็นระยะๆ ไม่หนาเม็ด
ฝนหลวง[N] artificial rain, Syn. ฝนเทียม, Example: ปีนี้คงต้องมีฝนหลวงให้ชาวนา เพราะปีนี้แล้งเหลือเกิน, Thai definition: ฝนเทียมพระราชทาน
ฝนแล้ง[N] drought, See also: rain-shortage, dry spell, Example: ถ้าปีใดฝนขาดช่วงหรือฝนแล้ง พืชผลเสียหาย รายได้ของเกษตรกรก็น้อยลงไปด้วย, Thai definition: ภาวะไร้ฝน
ฝนชะลาน[N] rain washing away the mango inflorescence, See also: January rain, Syn. ฝนชะช่อมะม่วง, Thai definition: ฝนที่ตกชะช่อมะม่วง, ฝนที่ตกในระยะเวลาที่ยังนวดข้าวไม่เสร็จ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฝนน. นํ้าที่ตกลงมาจากเมฆเป็นเม็ด ๆ
ฝนลักษณนามใช้นับอายุ หมายความว่า รอบปี, ขวบปี, เช่น ควาย ๓ ฝน คือ ควายที่มีอายุ ๓ ปี เขาผ่านร้อนผ่านหนาวมา ๑๘ ฝน.
ฝนก. ถู เช่น ฝนยา
ฝนลับ เช่น ฝนมีด.
ฝนชะช่อมะม่วงน. ฝนที่ตกเล็กน้อยประปรายในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นระยะที่มะม่วงออกช่อพอดี, ฝนชะลาน ก็เรียก.
ฝนชะลานน. ฝนชะช่อมะม่วง ชาวนาเรียกว่า ฝนชะลาน เพราะมักตกในระยะเวลาที่ยังนวดข้าวไม่เสร็จ.
ฝนซู่น. ฝนเม็ดใหญ่ที่ตกลงมาซู่ใหญ่เพียงครู่เดียวแล้วหยุด, ฝนไล่ช้าง ก็เรียก.
ฝนตกก็แช่ง ฝนแล้งก็ด่าการทำอะไร ๆ จะให้ถูกใจคนทั้งหมดนั้นเป็นไปไม่ได้.
ฝนตกก็แช่ง ฝนแล้งก็ด่าว. ทำอย่างไร ๆ ก็ไม่ถูกใจสักอย่าง.
ฝนตกขี้หมูไหลก. พลอยเหลวไหลไปด้วยกัน, มักใช้เข้าคู่กับ คนจัญไรมาพบกัน ว่า ฝนตกขี้หมูไหล คนจัญไรมาพบกัน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acid rainฝนกรด
น้ำฝนที่มีค่า pH ต่ำกว่า 5.6 สาเหตุของฝนกรดคือ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์และโรงงานต่างๆ แล้วถูกปล่อยสู่บรรยากาศ และเกิดการทำปฏิกิริยากับน้ำ ออกซิเจน และสารเคมีอื่นๆ ก่อให้เกิดสารประกอบที่เป็นกรดซัลฟิวริกและกรดไนตริก ซึ่งมีแสงอาทิตย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้ให้มากขึ้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rain-makingฝนเทียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Droughtฝนแล้ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Acid rainฝนกรด [TU Subject Heading]
Rain and rainfallฝน [TU Subject Heading]
Rain-makingฝนเทียม [TU Subject Heading]
Rain ฝน หรือน้ำฝน หรือพิรุณ
น้ำฟ้าในลักษณะของหยดน้ำซึ่งมีขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลางโตกว่า 0.5 ม.ม. (0.02 นิ้ว) แต่ถ้าฝนตกกระจายเป็นบริเวณกว้างขนาดของเม็ดฝน อาจมีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 0.5 มม. [สิ่งแวดล้อม]
Freezing Rain ฝนเยือกแข็ง
ฝนซึ่งตกลงมาในรูปของ ๆ เหลว แต่จะเกิดการแข็งตัวเมื่อกระทบพื้นดิน วัตถุบนผิวโลก หรือเครื่องบินขณะบินอยู่กลางอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Agent Orange ฝนเหลือง
ฝนเหลืองเป็นสารกำจัดวัชพืช ซึ่งทางการทหารของสหรัฐอเมริกา ใช้ในสงครามเวียตนาม เพื่อฉีดพ่นทำให้ใบไม้ร่วงเป็นบริเวณกว้าง ระหว่างการสู้รบกับเวียตกง นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจต่อผลกระทบทางนิเวศวิทยาของสารดังกล่าว อย่างไรก็ตามผลที่มีต่อสุขภาพอนามัยของชาวเวียตนามได้รับความสนใจมากกว่า ผนเหลืองเป็นสารกำจัดวัชพืชประเภทออร์กโนคลอรีน (organochlorine) ซึ่งมีสาร TCDD (tetra chlorodibenzo-para dioxin) เล็กน้อยเจือปนอยู่ [สิ่งแวดล้อม]
Frontal Rain ฝนแนวปะทะ
น้ำฟ้า หรือฝนที่เกิดจากการขยายตัวของอากาศซึ่งลอยตัวขึ้นตาม บริเวณแนวปะทะของกระแสอากาศ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-Hey. -Hey.เราจะให้มันเป็นฝนตกพรำๆไม่ได้ It's a Wonderful Lie (2008)
Why?ศพ สำหรับการฝึกฝนภาคปฏิบัติ Rise Up (2008)
Good morning,cristina.เธอต้องฝึกฝนทักษะ Rise Up (2008)
mike, my ceiling's raining here.ไมค์ เพดานผมอยั่งกะฝนตก Here Comes the Flood (2008)
"mrs. Van de kamp's colorful stories of her upbringingสูตรอาหารที่น่าสนใจของคุณนายแวน ดี แคมป์ ที่เธอได้ฝึกฝนไว้นั้น What More Do I Need? (2008)
Are in effect until 8:00 am tomorrow morning.-That's great.และฝนจะตกจนกระทั่ง 8 โมงเช้าวันพรุ่งนี้ เยี่ยม Paradise (2008)
And severe thunderstorms and localized downpoursมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกชุก Paradise (2008)
Suddenly, it started raining glass.ทันใดนั้น ฝนก็ตกลงมาเป็นแก้ว Wrecking Crew (2008)
You are training killers here,aren't you?คุณฝึกฝนนักฆ่าที่นี่ใช่มั๊ย? Raging Cannibal (2008)
which is like saying rain is caused by a wet compound.คงพอๆกับบอกว่า ฝนเกิดจากสารประกอบแบบเปียก Pilot (2008)
Police let fly with a hail of bullets.ตำรวจสาดกระสุนใส่มันเป็นห่าฝน Self Made Man (2008)
The AI needs to be trained.สมองกลต้องฝึกฝน Strange Things Happen at the One Two Point (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝน[n.] (fon) EN: rain   FR: pluie [f]
ฝน[v.] (fon) EN: sharpen ; grind ; whet   
ฝนกรด[n. exp.] (fon krot) EN: acid rain   FR: pluie acide [f]
ฝนขวาน[v. exp.] (fon khwān) EN: grind an axe   
ฝนขาดเม็ด[v. exp.] (fon khātmet) EN: stop raining   
ฝนจะตก[xp] (fon ja tok) FR: il va pleuvoir ; la pluie va arriver
ฝนชะช่อมะม่วง[n.] (fonchachømamūng) EN: rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence   
ฝนชะลาน[n.] (fonchalān) EN: rain washing away the mango inflorescence   
ฝนชุก[v. exp.] (fon chuk) EN: be rainy, ; be wet   
ฝนซู่[n.] (fonsū) EN: heavy brief and abrupt rain   FR: pluie battante [f] ; drache [f] (Belg.)

English-Thai: Longdo Dictionary
barista(n) นักชงกาแฟเอสเปรสโซ ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาเพื่อชงกาแฟเอสเปรสโซ, R. espresso
internship(n) การฝึกงาน, ช่วงเวลาที่ได้ฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ เช่น A successful internship can help pave the way toward possible full-time employment opportunities after graduation.
nimboฝน, น้ำ (เป็น prefix ของเมฆที่สามารถก่อตัวให้เกิดฝนได้) เช่น The low, gray clouds that fill the skies are Nimbo stratus.
gloriosa lily(n) ดองดึง, ก้ามปู เป็น ดอกไม้สกุลลิลลี่(Liliaceae, Lily Family) มีหัวใด้ดิน มี 6 กลีบ ดอกอ่อนสีเขียว พอบานจะเป็นสีเหลืองปลายกลีบเป็นสีแดง และเมื่อใกล้โรยจะเป็นสีแดงเข้ม และจะกลายเป็นฝักในที่สุด มีเกษรเพศผู้และเมียแยกกัน ออกดอกช่วงฤดูฝน
Image:
rain check(n, idiom (สำนวน) ) เลื่อนไปก่อน ไว้ค่อยทำในอนาคต เช่น Can I have a rain check? ขอเลื่อนไปวันหลังได้ไหม คำนี้มีที่มาจากการแข่งขันกีฬาในสมัยก่อน ซึ่งหากฝนตกหรืออากาศไม่ดี ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ ผู้เข้าชมสามารถขอรับหางตั๋ว หรือ คูปองกระดาษ (เรียกว่า rain check) เพื่อในครั้งต่อไปที่มา จะได้สามารถแสดงหางตั๋วนี้ และเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acid rain[N] ฝนกรด, See also: ฝนที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษทางเคมี ซึ่งเกิดจากมลพิษทางอากาศ เช่น ควันจากท่อไอเสียรถยนต์หรื
cloudburst[N] ฝนที่ตกหนักอย่างกะทันหัน, Syn. deluge, rain, downpour
deluge[N] ฝนตกหนัก, Syn. downpour, rain
downpour[N] ฝนห่าใหญ่, See also: ฝนตกหนักมาก, พายุฝน, Syn. rain, shower, rainstorm
drizzle[N] ฝนตกปรอยปราย, Syn. mist, drip
The heavens opened[IDM] ฝนตกหนักมาก
meteor[N] ดาวตก, See also: ฝนดาวตก, ผีพุ่งไต้, Syn. falling star, shooting star, meteorite
pour[VI] ฝนตกหนัก, See also: ฝนตกกรูกราว, Syn. flood, drench
precipitation[N] ฝน หิมะหรือลูกเห็บที่ตกลงมา, Syn. rainfall, shower, drizzle
rain[N] ฝน, See also: น้ำฝน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cataract(แคท'ทะแรคทฺ) n. น้ำตกขนาดใหญ่,การไหลเชี่ยวของน้ำ,ฝนที่เทกระหน่ำลงมา,น้ำป่า,แก่งในแม่น้ำ,ต้อกระจก
catchpitบ่อหรือท่อที่ใช้รับน้ำฝน
cloudburstn. ฝนที่ตกอย่างหนักมากและกะทันหันปานฟ้ารั่ว,พายุฝน
deluge(เดล'ลิวจฺ) n. อุทกภัย,น้ำท่วม,ฝนที่ห่าลงมาพักใหญ่,การไหลทะลัก -Phr. (the Deluge n. น้ำท่วมโลกสมัยNoahvt. ท่วม), Syn. flood
discipline(ดิส'ซะพลิน) n. วินัย,ระเบียบวินัย,การฝึกฝน,การลงโทษ,สาขาวิชา,ศิลปปฎิบัติ,วินัยทางศาสนา vt. ฝึกฝน,ทำให้มีวินัย,ลงโทษ,แก้ไข., See also: discipliner n., Syn. order
downpour(ดาว'พอร์) n. ฝนที่เทลงอย่างมากและกะทันหัน,ฝนห่าใหญ่, Syn. heavy rain
dribble(ดริบ'เบิล) {dribbled,dribbling,dribbles} vi.,n. (การ) หยุด,ไหลริน,ไหลหยด,ค่อย ๆ เคลื่อน,ค่อย ๆ หายไป,จำนวนหรือปริมาณเล็กน้อย,ฝนลงเล็กน้อย,ฝนตกปรอย ๆ
drill(ดรีล) {drilled,drilling,drills} n. สว่าน,เครื่องเจาะ vt.,vi. เจาะไซ,ยิงทะลุ,ฝึกฝน. vi. เจาะรู,ฝึกฝน, See also: drillable adj. ดูdrill driller n., Syn. exercise,practice,bore,tteach
drilling(ดริล'ลิง) n. การเจาะ,ผู้เจาะ,การฝึกฝน,ผู้ฝึกฝน
drillmastern. ผู้ฝึกฝน,ครูฝึก,ทหารครูฝึก

English-Thai: Nontri Dictionary
cultivate(vt) เพาะปลูก,ศึกษา,ฝึกฝน,อบรม,ปลูกฝัง
discipline(n) ระเบียบข้อบังคับ,ระเบียบวินัย,การลงโทษ,การฝึกฝน
discipline(vt) ทำให้มีวินัย,บังคับ,ลงโทษ,ฝึกฝน,ฝึกหัด
downpour(n) ฝนตกหนัก,ฝนห่าใหญ่
dribble(n) การไหลริน,ฝนปรอย
drill(n) การฝึกฝน,สิ่ว,สว่าน,เครื่องเจาะ,เครื่องไข,ช่องว่างในเมล็ด
drill(vt) ฝึกฝน,ไช,เจาะรู,ยิงทะลุ
drizzle(n) ฝนปรอย,ฝนพรำ
drizzle(vi) ฝนปรอย,ฝนตกพรำ,ฝนตกประปราย
drought(n) ความแห้งแล้ง,ความกระหายน้ำ,สภาวะไร้ฝน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
人工降雨[じんこうこうう, jinkoukouu] (n) ฝนเทียม
春雨[はるさめ, harusame] (n ) ฝนในฤดูใบไม้ผลิ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
みぞれ[みぞれ, mizore] Thai: ฝนปนหิมะ หิมะที่ตกลงมาและกลายเป็นฝน
晴れる[はれる, hareru] Thai: ฝนหยุดตก
にわか雨[にわかあめ, niwakaame] Thai: ฝนตกที่ตกแรงชั่วครู่แล้วหยุดตก English: a (sudden) shower
[みぞれ, mizore] Thai: ฝนปนหิมะ หิมะที่ตกลงมาและกลายเป็นฝน English: sleet

German-Thai: Longdo Dictionary
regnen(vt) |regnete, hat geregnet| Es regnet. ฝนตก, See also: der Regen
Regen(n) |der, nur Sg.| ฝน, See also: regnen vt.
Regenzeit(n) |die| ฤดูฝน
Regenschirm(n) |der, pl. Regenschirme| ร่มกันฝน
etw. führen zu etw.นำไปสู่, ก่อให้เกิด เช่น Starker Regen können zur Überschwemmung führen. ฝนที่ตกหนักสามารถนำไปสู่น้ำท่วมได้ , See also: S. verursachen,,
jederzeit(adv) เป็นไปได้ในทุกโอกาส เช่น Es kann jederzeit regnen. ฝนอาจตกได้ตลอดเวลา , See also: S. jeden Augenblick,
üben(vi vt) |übte, hat geübt| ฝึก, ฝึกฝน เช่น Gehst du heute Karate üben? วันนี้เธอไปฝึกคาราเต้หรือไม่
Scheibenwischer(n) |der, pl. Scheibenwischer| ที่ปัดน้ำฝนของรถยนต์
Bauer(n) |der, pl. Bauern| ชาวนา, เกษตรกร เช่น Bauern freuen sich auf Regen. เกษตรกรยินดีกับการมาของฝน

French-Thai: Longdo Dictionary
pluie(n) |f| ฝน
parapluie(n) |m| ร่มกันฝน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top