ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผู้ที่อยู่สันโดษ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ที่อยู่สันโดษ-, *ผู้ที่อยู่สันโดษ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ผู้ที่อยู่สันโดษ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ผู้ที่อยู่สันโดษ*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anchoret[N] ผู้ที่อยู่สันโดษเพื่อรักษาศีล, Syn. anchorite
anchorite[N] ผู้ที่อยู่สันโดษเพื่อรักษาศีล, Syn. anchoret
hermit[N] ฤๅษี, See also: ดาบส, ผู้ที่อยู่สันโดษ, Syn. anchorite, eremite, recluse

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top