ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปากคีบ

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปากคีบ-, *ปากคีบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากคีบ[N] forceps, See also: tweezers, Example: เวลาโดนผึ้งต่อยหรือทาแอลกอฮอล์พยายามดึงเหล็กในของแมลงที่ฝังคาผิวหนังอยู่โดยใช้ปากคีบ, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องคีบเป็นเหล็ก 2 ขา ส่วนมากมีปลายแหลม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปากคีบน. เครื่องคีบเป็นเหล็ก ๒ ขา ส่วนมากมีปลายแหลม สำหรับคีบสิ่งของ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forcepsปากคีบ, คีม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pincersปากคีบ, คีม, ก้ามปู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forceps, toothปากคีบมีฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tooth forcepsปากคีบมีฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forceps, non-toothปากคีบไร้ฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
non-tooth forcepsปากคีบไร้ฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Epilating Forcepsปากคีบ [การแพทย์]
Forcepsปากคีบ,คีมคีบ,คีม [การแพทย์]
Forceps, Curvedปากคีบปลายแหลมโค้ง [การแพทย์]
Forceps, Mosquitoปากคีบมอสคีโต้ [การแพทย์]
Intubating Forcepsปากคีบสำหรับการใส่ท่อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You got a pair of tweezers?คุณมีแหนบปากคีบมั๊ย? Resurrection (2008)
Can you pass me the forceps? I think I see something.ช่วยส่งปากคีบให้ฉันหน่อย ฉันคิดว่า ฉันเจอบางอย่าง The Bond in the Boot (2009)
The first step is to use conventional surgical implements, being very careful that the scalpel or forceps never come in contact with bone.ขั้นแรกก็คือ ใช้เครื่องมือผ่าตัดตามปกติ ระวังอย่าให้ใบมีดหรือปากคีบ The Parts in the Sum of the Whole (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปากคีบ[n.] (pākkhīp) EN: forceps ; tweezers   FR: pince [f] ; tenaille [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
monkey wrench(n) กุญแจเลื่อนแบบหมุนปรับความกว้างของปากคีบได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pincers[N] ปากคีบ, See also: คีมเหล็ก, คีมปากนกแก้ว, Syn. tweezer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pincers(พิน'เซิร์ซ) n. ปากคีบ,คีมปากนก,คีมเหล็ก,ก้ามปู,อวัยวะหนีบของสัตว์
tong(ทอง) n. อั้งยี้,สมาคมลับ,คีมหนีบ,ปากคีบ vt.,vi. ใช้คีมหรือปากคีมหนีบ
tongs(ทองซ) n. เครื่องมือที่มีสองแขนจากหมุดเดียวกัน เช่น ปากคีบ,คีม, Syn. grapnel

English-Thai: Nontri Dictionary
clamp(n) คีมหนีบ,ปากคีบ,ที่หนีบ
forceps(n) คีม,ปากคีบ,คีมหนีบ
nippers(n) คีม,ปากคีบ
pincers(n) คีมปากนกแก้ว,ปากคีบ,ก้ามปู
plier(n) คีม,ปากคีบ
tweezers(n) คีมเล็ก,แหนบ,ปากคีบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ピンセット[ぴんせっと, pinsetto] (n ) ปากคีบ คีมหนีบ แหนบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top