ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปลาหมึกยักษ์

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปลาหมึกยักษ์-, *ปลาหมึกยักษ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลาหมึกยักษ์[N] octopus, Example: วันนี้ชาวประมงจับปลาหมึกยักษ์ได้ มีน้ำหนักประมาณ 50 กิโลกรัม, Count unit: ตัว, Thai definition: ปลาหมึกชนิดหนึ่งที่มีหนวด 8 เส้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Barracudas, stingrays, electric eel, trout, hammerheads, piranhas, giant squid, octopi...บาราคูด้าปลากระเบนปลาไหลไฟฟ้า เทร้าท์ ฉลามหัวค้อน ปิรันย่า - ปลาหมึกยักษ์ แมงกะพรุน Rushmore (1998)
Octopus.ปลาหมึกยักษ์ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
She gave me an octopus.เธอให้ปลาหมึกยักษ์มา Departures (2008)
Octopus, octopus!ปลาหมึยักษ์ ปลาหมึกยักษ์Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Squid. Octopus.ปลาหมึก ปลาหมึกยักษ์ The Day the Earth Stood Still (2008)
"Addie the Octopus"..."ยัยปลาหมึกยักษ์แอดดี้... This Is Why We Stay (2010)
You're -- you're saying an octopus did this?คุณ - - คุณบอกว่า ปลาหมึกยักษ์ทำใช่ไหม Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie (2012)
Not just any octopus.ไม่ใช่แค่ปลาหมึกยักษ์ Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie (2012)
I hate octopi...ฉันเกลียดปลาหมึกยักษ์ An Evil Within (2012)
Holy Octopussy...แม่เจ้าปลาหมึกยักษ์ Faes Wide Shut (2013)
- Octopus.- ปลาหมึกยักษ์ Happy Endings (2013)
One octopus coming up.ปลาหมึกยักษ์มาแล้ว Happy Endings (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลาหมึกยักษ์[n.] (plāmeuk yak) EN: octopus   FR: poulpe [m] ; pieuvre [f] ; calmar géant [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
octopus[N] ปลาหมึกยักษ์

English-Thai: Nontri Dictionary
octopus(n) ปลาหมึกยักษ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top